Psykiatrin får hård kritik

Kalmar län Artikeln publicerades
Under sommaren gjordes inte en enda uppföljande utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin på sjukhusen i Kalmar län.
Foto:Helen Edvall
Under sommaren gjordes inte en enda uppföljande utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin på sjukhusen i Kalmar län.

I juli förra året gjordes inte en enda uppföljande utredning eller behandling vid Barn- och ungdomspsykiatrin i hela Kalmar län.

Revisorerna kritiserar nu landstinget för att inte klara målet för uppföljningar av unga med psykisk ohälsa.

Målsättningen är att 90 procent av de barn och unga med psykisk ohälsa som söker sig till mottagningarna ska få en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna ska ha påbörjar en fördjupad utredning inom ytterligare 30 dagar.

Det första målet klarar landstinget i Kalmar. Tillsammans med Stockholm och Gotland är man de enda i landet att göra det.

Men sedan blir det mycket sämre. Speciellt under sommarmånaderna ligger verksamheten med uppföljningar i stort sett nere. Resultatet för hela året är att bara 52 procent av patienterna får en uppföljning inom 30 dagar. Långt från målet på 80 procent.

Enligt uppgifter till revisorerna finns det de som väntat upp till två år.

Orsaken till bristerna är, enligt revisorerna, brist på psykologer. Barn- och ungdomspsykiatrin tvingas kompensera det med dyr hyrpersonal.

Rapporten kritiserar också hantering av utredningar om ungdomar med missbruksproblematik. Ungdomarna hamnar i ett Moment 22, där landstinget inte tar emot och kommunen och landstinget inte kan ge rätt insatser eftersom utredningen inte blir gjord. Självmedicinering kan bli ungdomens väg till lösning, varnar revisorerna.

Man tycker inte heller att samspelet mellan landstinget och kommunerna alltid fungerar som det ska. Bland annat fastnar myndigheterna ibland i en diskussion om vem som ska betala när ett barn med psykisk problematik ska placeras.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att det finns ett inte fullt ut välfungerande samarbete och samverkan mellan landstinget och länets kommuner. I granskningsrapporten lämnas förslag till förbättringar.