Psykolog gav patienterna sexläxa

Kalmar län Artikeln publicerades

- skulle redovisas i gruppterapin

Landstinget i Kalmar anmäler en av sina egna psykologer.
Foto: Peter Karlsson
Landstinget i Kalmar anmäler en av sina egna psykologer.

Psykologen gav patienterna i gruppterapin hemuppgifter i form av olika sexuella övningar. Resultatet skulle sedan redovisas i grupp vid nästa möte.

Landstinget i Kalmar anmäler nu en psykolog till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det har också lämnats in en polisanmälan.

Hanteringen under terapiverksamheten befaras kunna utgöra en fara för patientsäkerheten.

Anmälan kommer sedan flera patienter vänt sig till verksamhetsledningen och berättat om psykologens märkliga metoder under gruppbehandling.

Landstinget har omgående avbrutit behandlingarna och de som drabbats av psykologens udda metoder har erbjudits individuella stödinsatser.

Patienterna har gett samma berättelse av som hänt under psykologens udda gruppterapiarbete, som har varit mycket inriktade på sex och samlevnad.

Patienterna har fått lämna integritetskränkande uppgifter om personliga förhållanden som rör sexuella aktiviteter och samlevnadsproblem.

Det har också förekommit att psykologen lämnat hemuppgifter där patienter uppmanats att tillsammans genomföra övningar med sexuella inslag för att därefter redovisa i grupp vid kommande möten.

Landstinget säger i ett pressmeddelande att man bedömer att den gruppbehandling som psykologen arbetat med inte är i överensstämmelse med patientsäkerhetslagens krav på att vård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet.

– En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälsovård. Patienterna har befunnit sig i beroendeställning och varit utsatta för grupptryck. Behandlingen har medfört vårdskada och flera patienter kan vara berörda, säger chefläkaren Mattias Alvunger i ett pressmeddelande.

Psykologen hade en tillfällig anställning i landstinget. Han har inte velat medverka i den internutredning som startat och har själv valt att lämna sin tjänstgöring.

Enligt landstinget i Kalmar finns det skäl att befara att psykologen kan utgöra en fara för patientsäkerheten, därför görs en anmälan till IVO.

Förfarandet kan också vara brottsligt och därför har det också gjorts en polisanmälan.

Eftersom utredning pågår lämnar landstinget inga ytterligare kommentarer.