Ras för påbörjade bostäder i Kalmar

Kalmar Artikeln publicerades
Bergagården fick i december 2016 de första hyresgästerna.
Foto: Mats Holmertz
Bergagården fick i december 2016 de första hyresgästerna.

Antalet startade bostadsbyggen minskar dramatiskt i Kalmar. Det är två tredjedelar färre byggstarter i år.

Även om trenden är nationell, dyker nu Kalmar betydligt kraftigare.

– Att vi tappat tror jag beror att vi startade extra många förra året, säger Mattias Adolfson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det är SCB som regelbundet följer upp bostadsbyggandet i Sverige.

Vid senaste mätningen, som släpptes härom dagen, så kan man se att bostadsbyggandet vänder neråt med 16 procent i landet.

Under de tre första kvartalen i år började 39 100 bostäder byggas. Under samma period 2017 var det 46 700 kronor, visar undersökningen.

Och i Kalmar är minskningen ännu större. 467 bostäder påbörjades under januari till september jämfört med 1 133 förra året, enligt de siffror Kalmar kommun själva rapporterat in till SCB.

Finns det en mättnad?

– Vi ser inte de tecknen i Kalmar. Men vi kommer också påverkas av konjunktursvängningarna, säger Mattias Adolfson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

CA bjöd in till första spadtaget för Spantrutan på Varvsholmen 2016.
Foto: Paul Madej
CA bjöd in till första spadtaget för Spantrutan på Varvsholmen 2016.

De senaste åren har Kalmar pumpat ut detaljplaner och nya projekt. En mängd områden i staden står nu halvbyggda eller halvplanerade. Karlssons Äng, Södra Staden, Rifaområdet, Fredriksskans. Här finns tusentals planerade lägenheter.

Mattias Adolfson säger också att det nu är omkring 2 000 lägenheter som byggs i Kalmar, och i vintras kunde han se hur Kalmar slog rekord i antalet färdigställda lägenheter.

Ambitionerna har varit högt ställda. Till exempel förklarade Boverket i februari att landets 67 750 påbörjade bostäder under 2017, inte räcker.

I maj tvingades verket konstatera att bostadsbyggandet minskade betydligt, om än från en hög nivå. Prognosen för antalet påbörjade bostäder skrevs ner till 56 000 under 2018 och lika många under 2019.

I maj skrev också byggvärlden om hur försäljningen av nya bostäder rasade med 60 procent under första kvartalet 2018. Då spåddes det att priserna kanske måste sänkas.

Fredriksskansområdet är ett av de projekt som är på gång.
Fredriksskansområdet är ett av de projekt som är på gång.

Och nu ser man tydligt hur antalet påbörjade bostäder minskar kraftigt i vårt län, inte minst i Kalmar. De 1 133 bostäder som påbörjades första tre kvartalen 2017 har blivit till 467 under 2018, färre än de 505 som påbörjades första tre kvartalen 2016.

Antalet färdigställda bostäder är fortsatt högt, med tanke på att det finns en viss eftersläpning. Kalmar har i princip redan nått rekordsiffrorna från 2017.

I vårt län håller sig priserna också bra. Småhuspriserna har tillsammans med Västerbotten haft de högsta ökningarna i landet, nio procent hittills under året. I Stockholm har priserna sjunkit med sju procent.

– Det är svårt att dra slutsatser. Men vi håller i bättre än storstäderna, säger Adolfson.

Har ni någon annorlunda strategi nu?

– Vi ser ju inte effekterna än, men vi ser inget behov som minskas. Det gäller att ha en hög takt i högkonjunktur, så har man en beredskap för lågkonjunktur. Vi har ett mål på 500 nya bostäder per år. Vi räknar med att det ska byggas 600 till 700 bostäder per år, sett över tid.

Fakta

Påbörjade lägenheter

Så här många bostäder har påbörjats i Kalmar län under årets tre första kvartal. Inom parentes siffran för 2017.

Flerbostadshus: 478 (1 174)

Småhus: 218 (178)

Totalt: 696 (1 352)

Så här många bostäder har påbörjats i Kalmar kommun under årets tre första kvartal. Inom parentes siffran för 2017.

Totalt under perioden: 467 (1 133)

Flerbostadshus

Kvartal 1: 29 (91)

Kvartal 2: 0 (375)

Kvartal 3: 342 (586)

Totalt: 371 (1 052)

Småhus

Kvartal 1: 31 (15)

Kvartal 2: 25 (11)

Kvartal 3: 40 (55)

Totalt: 96 (81)

Så här många bostäder har färdigställts i Kalmar kommun under årets tre första kvartal. Inom parentes siffran för 2017.

Flerbostadshus 662 (383)

Småhus 92 (68)

Totalt 754 (451)

Källa: SCB

Visa mer...