Regeringen glömde nyttan med vildsvin

Inrikes Artikeln publicerades
Vildsvinskött är en resurs som fler borde få ta del av. Det anser Svenska jägarförbundet och LRF som nu fått med sig regeringen på tåget.
Foto: Matthias Schrader
Vildsvinskött är en resurs som fler borde få ta del av. Det anser Svenska jägarförbundet och LRF som nu fått med sig regeringen på tåget.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommenterar i ett pressmeddelande förslaget från Svenska jägarförbundet och LRF om att lätta på reglerna kring försäljning av vildsvinskött. Bucht konstaterar att regeringen glömt bort att vildsvinen inte bara är till skada.

Pressmeddelandet gick ut på fredagen och kommer efter att Svenska jägarförbundet och LRF i våras skickade in ett förslag på att underlätta för landets jägare att sprida vildsvinskött till marknaden.

I utskicket konstaterar landsbygdsministern att regeringen glömt bort att vildsvinens spridning i Sverige faktiskt kan föra något positivt med sig.

– Vi har under lång tid diskuterat de problem som vildsvinen orsakar men vi glömmer lätt bort vilken stor resurs vildsvinsköttet faktiskt utgör. Det måste vi ändra på, säger Sven-Erik Bucht i pressmeddelandet från regeringen.

Regeringen har nu beslutat att ge Livsmedelsverket i uppdrag att analysera och lämna förslag på förenklade förfaranden för småskalig försäljning av vildsvinskött.

Livsmedelsverket ska genomföra uppdraget i samråd med Jordbruksverket, SVA, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län.

– Jägarnas engagemang och stora ansvarstagande har bidragit till att vi i dag har en framstående viltvård, säger Bucht i pressmeddelandet.

– En ökad avskjutning av vildsvin kan uppnås på flera sätt, där enklare avsättning av köttet är en möjlig väg att gå. Jag vet att det finns exempel på hur man arbetar med det här i andra länder, exempelvis Tyskland, dom är intressant att titta närmare på.

Livsmedelsverket ska redovisa resultatet av sin analys den 30 november 2019.