Rektorerna om varför ID-korten inte används: ”En mycket bra fråga”

Malmen Artikeln publicerades
Skyltar vid Lars Kaggskolans entréer informerar besökare att obehöriga inte äga tillträde och att tillfälliga besökare ska ha en besöksetikett. Men obehöriga tar sig ändå in och både ID-brickor och besöksetiketter lyser med sin frånvaro.
Foto: Tomas Löwemo
Skyltar vid Lars Kaggskolans entréer informerar besökare att obehöriga inte äga tillträde och att tillfälliga besökare ska ha en besöksetikett. Men obehöriga tar sig ändå in och både ID-brickor och besöksetiketter lyser med sin frånvaro.

Satsningen på ID-kort åt eleverna skulle hålla obehöriga borta från Lars Kaggskolan, men används inte. Hur det kan komma sig har skolans rektorer inget bra svar på.

Östra Småland har under onsdagen berättat om skolpersonal på Lars Kaggskolan som slagit larm om att obehöriga individer varje dag kommer till skolan och sprider otrygghet och oro.

Problemet är inte nytt och under vårterminen 2017 infördes krav på synliga ID-kort för alla elever så att obehöriga lätt ska kunna identifieras och avvisas. Men vår tidning har kunnat visa att de synliga ID-korten slutade användas kort efter att de infördes.

– Där får vi ta ett omtag, säger Jonas Hallén, rektor för hantverks- och naturvetenskapliga programmen på Lars Kagg.

– Att eleverna ska använda skol-ID har politikerna beslutat och att de ska användas är något vi uppmanar till.

Enligt elevkåren slutade alla använda brickorna bara månader efter att de infördes. Varför började inte brickorna användas ordentligt när de infördes våren 2017?

– Det är en mycket bra fråga, säger Hallén.

– Vi har planer på att koppla fler funktioner till korten, säger Märit Truuts, rektor för bygg-, el- och fordonsprogrammen.

– Exempelvis att de ska användas för att låsa upp omklädningsrum och entrédörrarna som därmed får ett in- och utpasseringssystem. Då tror vi att de kommer användas betydligt mer.

Fast de ID-brickor eleverna har i dag innehåller inte den tekniken?

– Det stämmer, nya brickor är på gång och ska införas nästa läsår. De kommer ha den tekniken, säger Hallén.

– Vi ska bli mer noggranna och kolla ID-brickorna, säger Truuts.

– Vi har även diskuterat att införa skolvärdar som ska röra sig i kafeterian och som har koll på vilka som rör sig i lokalerna. Vi har också ett tätt samarbete med polisen som är här kontinuerligt.

Dagens skol-ID-kort visar elevens namn, bild och skola. Nästa läsår ska nya kort ges ut som låter eleverna låsa upp entrédörrarna under skoltid.
Foto: Tomas Löwemo
Dagens skol-ID-kort visar elevens namn, bild och skola. Nästa läsår ska nya kort ges ut som låter eleverna låsa upp entrédörrarna under skoltid.

På onsdagsmorgonen rapporterade P4 Kalmar om att obehöriga individerna dagligen kommer till Lars Kagg och sprider oro och otrygghet på skolan. Hur ser ni på det?

– Det stämmer att obehöriga individer kommet hit, precis som på alla andra skolor, säger Hallén.

– Det kan exempelvis vara elever från andra skolor, kompisar till elever eller individer som väntar på att få bli elever på skolan.

Rektorerna Jens Nilsson, Märit Truuts och Jonas Hallén tar lotsen som varnade om otrygghet på största allvar. Men varför projektet med ID-brickorna rann ut i sanden kan de inte svara på.
Foto: Tomas Löwemo
Rektorerna Jens Nilsson, Märit Truuts och Jonas Hallén tar lotsen som varnade om otrygghet på största allvar. Men varför projektet med ID-brickorna rann ut i sanden kan de inte svara på.

– Det var en lots som lyfte det här i radion och det tycker vi är jättebra. Vi har respekt för hennes upplevelse.

– Vi tar lotsens upplevelse på största allvar, men vi genomför regelbundet trivselenkäter bland eleverna och vi är den skola som har störst trivsel och trygghet i Kalmar, säger Truuts.

– Vi har sökt men inte kommit i kontakt med lotsen ännu och hennes rektor, Inga Andersson, är inte här i dag. Men detta är något vi ska borra vidare i och hantera på ett arbetsmiljöriktigt sätt.