Risk för stenras vid Södra Kanalgatan

Södra Kanalgatan Artikeln publicerades
Det går att med blotta ögat se att strandskoningen vid Södra Kanalgatan inte ser helt säker ut. Kalmar kommun har flitigt dokumenterat läget inför de renoveringar som ska starta inom kort.
Foto:Kalmar kommun
Det går att med blotta ögat se att strandskoningen vid Södra Kanalgatan inte ser helt säker ut. Kalmar kommun har flitigt dokumenterat läget inför de renoveringar som ska starta inom kort.

Den gamla strandskoningen vid Södra Kanalgatan, mitt emot Rävspelet är i så dåligt skick att den riskerar att rasa. Och då blir den omöjlig att återställa

Nu går Kalmar kommun vidare med arbetet att rädda de hundraåriga strandskoningarna i stan som finns längs med stadens kanaler. Redan efter sommaren påbörjades det omfattande arbetet med att rädda och restaurera strandskoningen vid Systraströmmen, intill fängelset.

Nu är det dags för ytterligare ett stort projekt. Kommunens experter har granskat läget på flera platser och mest akut är det öster om Fredriksskansbron. På en 150 meter lång sträcka, mitt emot Rävspelet syns det tydligt att stenarna hamnat farligt på sned.

Ronny Gustafsson är enhetschef och ansvarig för arbetena.

– Arbetena vid Systraströmmen har gått bra, med den erfarenheten fortsätter vi, säger han. De är inte riktigt avslutade utan vi räknar med att ha ungefär tre veckor kvar.

– Restaureringen kommer att återupptas så fort vädret tillåter. Men man varnar ju för kyla så det kanske tar en tid.

Men direkt när det projektet avslutats kommer man att gå över till området vid Södra Kanalgatan. Det handlar om ungefär 150 meter. Jobben ska göras på samma sätt som vid Systraströmmen.

Det vill säga att alla stenar numreras ordentligt innan de tas upp på land. Därefter gjuts en ny bottenplatta och stöd innan stenarna läggs tillbaka på exakt samma läge som tidigare.

Området som nu är aktuellt används under Ironman i Kalmar och målsättningen är att arbetena ska vara klara i god tid till idrottsevenemanget.

– Därefter har vi tänkt gå tillbaka och göra klart den sträcka vid Sveaplan som inte har blivit åtgärdad, säger Ronny Gustafsson.

Några större olägenheter förväntas inte av arbetena på Södra Kanalgatan. Det blir förstås avspärrningar som i viss mån begränsar tillgängligheten. Eventuella grumlingar i vattnet begränsas med hjälp av fiberduk.

Arbetena är inte billiga. Projektet vid Systraströmmen har kostnadsberäknats till 4,4 miljoner.