Risk för underbemannad vård under helgerna

Kalmar län Artikeln publicerades
Foto: Ulf Huett

Övertid, dubbla pass för sjuksköterskor och ändå saknas det folk. För även sjuksköterskor blir sjuka. Situationen i vården är ansträngd inför jul.

– Det tillhör mer normen att sjuksköterskor arbetar övertid och extra pass. Det har pratats om att dra ner på vårdplatserna under några dagar i helgerna, men jag vet inte om det görs, berättar Tina Matscheko, vice ordförande för Vårdförbundet i Kalmar.

Det är Vårdförbundet i Sverige som gjort en enkät med 1 100 medlemmar i vården för att se hur beredskapen är inför jul och nyår.

Flera av landets landsting har enligt undersökningen planer på att stänga vårdplatser. Situationen är enligt Vårdförbundet lokalt inte annorlunda i Kalmar län.

Resultaten som visas på riksplanet är bland annat att var tionde nekas semester för att bemanningen är för låg, och ungefär lika många har berättat att det i deras landsting finns planer på att minska antalet vårdplatser eller slå ihop avdelningar.

– Hälso- och sjukvården kämpar med låg bemanning och bristande arbetsmiljö året runt, vilket leder till vårdköer, vårdskador och att personal far illa. Läget är dock extra ansträngt under de stora semesterperioderna.  Vårdbehovet är konstant eller ökar under högtiderna, samtidigt som vårdgivarna har svårt att hålla vårdverksamheter öppna eftersom även vårdpersonalen behöver ha ledigt, skriver Vårdförbundet i en kommentar till undersökningen.

Sjuksköterskorna anser inte heller att det finns någon morot för att ställa upp, bara en av fyra får något extra för att de ställer upp.

Bland de tillfrågade berättar vårdanställda om att de med föräldraledighet tar ut den under helgerna, och kvar blir framför allt de som inte har barn. De kan få jobba hårt.

Undersökningen visar att var tionde medlem känner ökad oro för patientsäkerheten under jul- och nyårshelgerna.

– Oron för patientsäkerheten är tydligt större i åldersgrupperna 30-49 år och bland de som själva blivit nekade ledighet eller har kolleger som blivit nekade ledighet. Det om något är en tydlig signal till arbetsgivarna om att läget kommer att bli ansträngt i julvården, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Tina Matscheko är vice ordförande för Vårdförbundet lokalt, och känner igen situationen. Inför jul- och nyårshelgerna är det ansträngt.

Många vill vara lediga, många är sjuka. Tina Matscheko upplever att problemen vid framför allt länssjukhuset är stora.

Samtidigt är sjuksköterskorna lojala mot både arbetsgivare och inte minst patienter.

Det här är inte bra för sjuksköterskornas hälsa.

– De får jobba för mycket för att det fattas folk. Det har varit så här i flera år, men jag upplever att det blivit tuffare det sista året. Sjuksköterskor bränner ut sig själva.

Vad behöver göras?

– För det första behöver man titta på varje arbetsplats, vilken kompetens behövs? Sjukvården är så avancerad i dag. Det behövs en analys.

– Sjuksköterskorna måste få bättre arbetstid och bättre lön. Annars arbetar man inte som en rekryterande arbetsgivare. Lönen gör att många med långa utbildningar blir missnöjda. Det skapar frustration.

Fakta

Undersökningen

Vårdförbundet har via Novus undersökt hur landets 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor kommer att arbeta under jul- och nyårshelgerna, via en medlemspanel som är representativ för hela medlemsgruppen. Enkäten genomfördes under 10-18 december och resultaten visar bland annat att:

1 av 10 har själv blivit nekad semester under jul- och nyårshelgerna

Drygt en av tio uppger att det finns planer på att minska antalet vårdplatser eller slå ihop avdelningar för att lösa ledigheterna

Drygt en av tio upplever en högre oro för patientsäkerheten under jul- och nyårshelgerna än under övriga året

Tre av fyra uppger att de som arbetar under jul- och nyårsledigheterna inte erbjuds bonus eller extra ersättning

En av tio uppger att bemanningspersonal används i lägre utsträckning under jul- och nyårshelgerna än under övriga året

Många lyfter att tillägget för arbete på obekväm arbetstid borde höjas

Visa mer...