Robin Hood och riksdagsturbulens i budgetdebatt

Kalmar Artikeln publicerades
STOCKHOLM 20181214
Riksdagens talman Andreas Norlén (M) och problemen i riksdagen fick en roll i måndagens budgetdebatt i Kalmar.
Foto: Claudio Bresciani/TT
STOCKHOLM 20181214 Riksdagens talman Andreas Norlén (M) och problemen i riksdagen fick en roll i måndagens budgetdebatt i Kalmar.

En intensiv budgetdebatt på kommunfullmäktige under måndagen präglades till stor del av turbulensen i Sveriges riksdag. Men det förekom också inslag av sheriffen av Nottingham och Robin Hood.

Den politiska majoritetens förslag från S, V och C, ställdes i första hand mot de tre kvarvarande Allianspartiernas gemensamma budgetförslag. Det senare innehåller bland annat ett förslag om 10 öres skattesänkning.

De för dagen tämligen debattglada ledamöterna gick upp i talarstolen ett 50-tal gånger.

Johan Persson (S).
Foto: Mats Holmertz
Johan Persson (S).

Kommunalrådet Johan Persson inledde med att berätta att majoriteten lagt en försiktig budget och att det de senaste dagarna visat sig vara mycket klokt.

Den budget som riksdagen klubbat igenom efter ett förslag från M och KD innehåller moment som innebär att kommunen får in 28 miljoner kronor mindre än man tidigare räknat med i statsbidrag. Han konstaterade att kommunens överskott nästa år, därmed är nere i 10 miljoner. Han kritiserade kraftigt Alliansens förslag om en skattesänkning.

Christina Fosnes (M).
Foto: SUVAD MRKONJIC
Christina Fosnes (M).

Christina Fosnes (M) menade att den budget som riksdagen klubbat igenom istället ger 5 miljarder mer till kommunerna. Hon var också stolt över att de tre samverkande partierna i Kalmar återigen lagt en gemensam budget.

– Det bådar gott för framtiden. Vi som politiker är ansvariga inför våra väljare att de skattepengar som vi tar in förvaltas på bästa sätt och att skatten inte är högre än vad som krävs.

Jämfört med andra liknande kommuner är skattesatsen i Kalmar relativt hög.

Ingemar Einarsson (C), vars parti sitter med i majoriteten, förklarade att målsättningen är ett fossilfritt Kalmar 2030.

Petra Gustafsson (SD), påpekade att den grönstrukturplan som antagits av kommunen ska följas, nu görs ofta avsteg, menade hon.

Liselotte Ross (V) var kritisk till Alliansens förslag att kommunala verksamheter i högre grad än idag skulle konkurrensutsättas.

Carl Henrik Sölvinger (L).
Foto: Mats Holmertz
Carl Henrik Sölvinger (L).

Carl-Henrik Sölvinger (L) uppmärksammade Alliansens förslag att försöka få de äldre anställda att stanna kvar med hjälp av så kallad 80-90-100 anställning.

– Det innebär att du jobbar 80 procent, får behålla 90 procent av lönen och 100 procent av pensionsavsättningarna, förklarade han.

Christopher Dywik (KD).
Christopher Dywik (KD).

Christopher Dywik (KD), var inspirerad av julen och svenska familjer favoritsysselsättning klockan 15 på julaftonen.

– Vi ska inte göra som sheriffen av Nottingham och Prins John, och dra in mer skatt än vi behöver och folk kan betala. Vi föreslår en försiktig skattesänkning. Folk behöver pengarna själva.

 

Max Trondlé (MP) saknade flera in slag i budgeten.

– Hur drabbar klimatförändringarna Kalmar. Och hur ska vi tackla det faktum att psykisk ohälsa bland unga ökat så kraftigt. Vi vill också ha en HBTQ-certifiering av förskolorna.

Thoralf Alfsson (?).
Foto: Anders Johansson
Thoralf Alfsson (?).

Thoralf Alfsson, tidigare SD vill idag bli titulerad opolitisk, han hade lusläst majoritetens budget.

– Där står att arbetslösheten i Kalmar är lägre än i resten av riket. Det stämmer helt enkelt inte. Den är 6,9 i resten av landet och 7,1 i Kalmar.

Han ville också ha ett mångkulturellt bokslut och konstaterade att Kalmar på tre år fått en halv miljard i bidrag relaterat till migration.

Vid voteringen segrade emellertid, som väntat majoritetens förslag till budget.