S vill satsa på minskad medicinering och mer wifi på äldreboenden

Kalmar Artikeln publicerades
Socialdemokraternas Michael Ländin, Anna Johansson och Roger Holmberg.
Foto: Erika Landt
Socialdemokraternas Michael Ländin, Anna Johansson och Roger Holmberg.

Till nästa mandatperiod vill Socialdemokraterna i Kalmar satsa på att minska medicineringen på äldreboenden, göra wifi tillgängligt på alla äldreboenden i kommunen och att Kalmar ska bli årets eHälsokommun.

Michael Ländin (S), ordförande för omsorgsnämnden i Kalmar, berättar att Socialdemokraterna vill satsa på att minska det digitala utanförskapet för de äldre. För att minska utanförskapet har S som vallöfte till nästa mandatperiod att alla äldreboenden i Kalmar kommun ska ha tillgång till wifi och fiber.

I takt med det digitala har S även som mål att bli årets eHälsokommun 2022.

– Vi vill tillgängliggöra saker digitalt. Som att skapa ny appar, göra det lättare att kommunicera med kommunen och göra det möjligt att ansöka digitalt om bistånd, säger Michael Ländin (S).

S vill också öka antalet platser på äldreboenden genom att bygga fler boenden i kommunen berättar Michael Ländin. Målet för S är att det inte ska vara några köer till omsorgsboenden förklarar Ländin.

Samtidigt vill S minska medicineringen på äldreboenden. Med det menar Michael Ländin att de vill att Kalmar kommun ska ha äldreboenden där de äldre kan känna sig lugna och trygga.

– Om de känner sig lugnare minskar det medicineringen, säger Ländin.

Anna Johansson (S), ledamot omsorgsnämnden i Kalmar, berättar att partiet även vill satsa på det sociala innehållet inom omsorgen, vilket innebär att bland annat öka antalet aktiviteter för de äldre.

– Det är viktigt med en strategi och struktur, säger Anna Johansson (S).

Michael Ländin tillägger att för att kunna öka antalet aktiviteter, vill partiet tillsätta en ökat bemanning. Ländin förklarar att kommunen har resurser avsatta för att kunna öka bemanningen inom omsorgen.

Inom familjeomsorg och LSS-verksamheten vill S satsa på att utöka antalet gruppboenden i kommunen, det berättar socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S). Även där är målet att det inte ska finna några köer. Holmberg (S) berättar att de också vill ha en funkiskultur och vill anordna olika evenemang som belyser att folk kan vara olika till nästa mandatperiod.