Så dyr blir en ny Ölandsbro

Ölandsbron Artikeln publicerades
Med en årlig reparationskostnad på 300 kronor per kvadratmeter kostar Ölandsbron skattebetalarna cirka 23,7 miljoner kronor om året.
Foto: Tomas Löwemo
Med en årlig reparationskostnad på 300 kronor per kvadratmeter kostar Ölandsbron skattebetalarna cirka 23,7 miljoner kronor om året.

Hittills har Sveriges skattebetalare spenderat drygt 1,2 miljarder kronor på underhållsarbeten på Ölandsbron. Men ännu är det inte aktuellt att pensionera bron, långt ifrån.

Ölandsbron byggdes under åren 1967-1972 och kostade då drygt 80 miljoner kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar runt 700 miljoner kronor. I år fyller bron 46 år och har alltså hunnit bli reparerat för 1,2 miljarder kronor.

Trots dessa investeringar betraktas inte Ölandsbron som en särskilt dyr bro. Enligt Trafikverket kostar bron ungefär 300 kronor per kvadratmeter och år, vilket är i nivå med vad det kostar att underhålla broar av Ölandsbrons storlek och komplexitet.

Plakett på en av bropelarna på Svinö, som pryds av kung Carl XVI Gustavs underskrift.
Foto: Tomas Löwemo
Plakett på en av bropelarna på Svinö, som pryds av kung Carl XVI Gustavs underskrift.

Därmed inte sagt att Trafikverket inte håller noga koll på kostnaderna. Inför varje renoveringsrunda ställer Trafikverket kostnaderna mot vad en ny bro skulle kosta, men ännu är man inte nära smärtgränsen.

Östra Småland/Nyheterna undersökte kostnaden för en ny bro förra året och fick svar av Adriano Maglica, Trafikverkets nationella samordnare för stora broar.

– I runda slänga skulle det kosta tre miljarder kronor. Det är jättemycket pengar, sa Adriano Maglica till vår tidning inför de nu pågående arbetena.

Fast även om tre miljarder kronor är jättemycket pengar så räcker de ändå inte till en ny bro. Den nya bron måste nämligen byggas på en annan plats än dagens bro. Ölänningarna hade annars blivit isolerade i flera år medan man rev dagens bro och byggde en ny.

Därmed måste även en ny Ölandsled anläggas, vilket också beräknas kosta nära tre miljarder kronor. Därmed är summan uppe i runt sex miljarder kronor. Vill man sedan riva dagens bro så tillkommer kostnader på ett par hundra miljoner kronor, enligt Maglica.

Med vetskap om dessa kostnader planerar Trafikverket i dag för att bron ska stå kvar till år 2070, och har alltså inte ens nått halva sin livslängd i dag.