Så ska psykiatrins patienter skyddas - från sig själva

Stensö Artikeln publicerades
Cecilia Ivarsson, funktionsplanerare vid landstinget, visar upp en modell i skala 1:1 av hur rummen på hur den blivande slutenvården kommer se ut.
Foto: Tomas Löwemo
Cecilia Ivarsson, funktionsplanerare vid landstinget, visar upp en modell i skala 1:1 av hur rummen på hur den blivande slutenvården kommer se ut.

Om 2,5 år kommer Länssjukhuset i Kalmars nya psykiatrihus stå klart och samla södra länets specialistpsykiatri under ett tak. Men redan nu går det stiga in i slutenvårdens nya lokaler.

Länssjukhusets forna parkering rivs just nu upp för att ge plats åt den historiska miljardsatsningen på psykiatrin. I det nya huset kommer specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser samlas.

I byggen av den här storleken är det lätt hänt att saker som fungerar på ritningarna inte riktigt fungerar i verkligheten. Av den anledningen har landstinget och entreprenören lånat ett av länssjukhusets fastighetsskötares garage.

Innanför en av de anonyma plåtdörrarna finns något som påminner om en filmkuliss. Under det senaste året har en modell i skala 1:1, eller mock-up som det kallas, byggts och byggts om i omgångar. Modellen innehåller en halv korridor, ett vårdrum och ett samtalsrum, allt på pricken likt de lokaler som ska finnas i nya psykiatrihuset. Det enda som avslöjar kulissen är att de stora fönsterrutorna inte visar natur utan garageväggarnas insida.

– Detta är en skalig modell som används för demonstrationer, design- och teknikutveckling, säger Cecilia Ivarsson, funktionsplanerare vid landstinget.

– Arkitekterna har utgått från en standard för ett modernt vårdrum och sedan har vi via bland annat workshops tillsammans med personal och patienter kommit med ändringsförslag. Vi har helt enkelt kunnat testa om det som fungerar på pappret också fungerar i verkligheten.

Inom psykiatrins slutenvård vårdas de som lider av svår psykiskt ohälsa och det är inte ovanligt att det föreligger en självmordsrisk. Av den anledningen är det nya vårdrummet in i minsta detalj är designat för att skydda patienten från sig själv och säkerställa en patientsäker vård. Det handlar såväl om utformning, materialval och inredning.

Toalettstolen och tvättstället är gjort i okrossbart kompositmaterial och duschhyllan samt toalettpappershållaren lossnar om de tyngs ner för mycket. Krokarna är i plast som viker sig vid tung belastning och duschmunstycket har en vinken som gör att saker som hängs på det trillar ner. Allt för att skydda en självmordsbenägen patient från sig själv.
Foto: Tomas Löwemo
Toalettstolen och tvättstället är gjort i okrossbart kompositmaterial och duschhyllan samt toalettpappershållaren lossnar om de tyngs ner för mycket. Krokarna är i plast som viker sig vid tung belastning och duschmunstycket har en vinken som gör att saker som hängs på det trillar ner. Allt för att skydda en självmordsbenägen patient från sig själv.

– Detta är ett vårdrum och man pratar om att inredningen ska vara hängningsfri, vilket innebär att det inte får finnas några punkter där du kan hänga fast kläder eller liknande för att skada dig själv.

Detta innebär bland annat att saker som toalettpappershållaren är gjorda i mjuk plast som lossnar från väggen om du hänger tyngd på dem. Andra delar av inredningen, som toalettstolen och tvättstället, är gjorda i okrossbart kompositmaterial.

– Om det finns en stor suicidrisk så är det givetvis sekundbevakning som gäller, med personal ständigt i rummet. Men ofta kan patienten bo själv och det räcker med regelbunden tillsyn. Därför är även rummet planerat så att du kan se alla delar bara du gläntar lite på dörren.

En ny sjukhusbyggnad är ett jätteprojekt och enligt Cecilia Ivarsson är det många detaljer som måste beaktas. Detaljer som om de inte uppmärksammas kan bli dyra att ändra när huset står klart, och som i värsta fall kan innebära en fara för patienten.

– Ett exempel som vi upptäckte nyligen är låset på toalettdörren till vårdrummet, säger Ivarsson och öppnar dörren.

Toalettdörrens låsklack utgör en potentiell hängningsrisk och ska bytas ut mot en låsklack som i stället är vinklad nedåt. Tack vare mock-upen identifierades den förbisedda detaljen.
Foto: Tomas Löwemo
Toalettdörrens låsklack utgör en potentiell hängningsrisk och ska bytas ut mot en låsklack som i stället är vinklad nedåt. Tack vare mock-upen identifierades den förbisedda detaljen.

Dörrhandtaget och låsvredet är utformade för att vara hängningsfria. Men när låsvredet vrids om när dörren står öppen åker låsklacken i metall ut, till formen liknar det en krok.

– Den här kroken ger inte vika och utgör en potentiell fara för patienten. Så nu har vi beställt nya lås där låsklacken är vinklad nedåt i stället.

– Sedan är det väldigt mycket som inte syns, som vatten- och elledningar. Mock-upen har gjort att installatörer kunnat testbygga och också upptäckt flera saker i ritningarna som inte fungerar i verkligheten.

Mock-upen är byggd med korrekta el- och vattenledningar för att installatörerna ska kunna testbygga innan det verkliga psykiatrihusets slutenvårdsavdelning byggs. Här syns el- och vattencentralen till en vuxenrum. Den nedre vita behållaren är toalettens vattentank, den finns inte inne i rummet då aggressiva patienter kan slå sönder den och orsaka vattenskador.
Foto: Tomas Löwemo
Mock-upen är byggd med korrekta el- och vattenledningar för att installatörerna ska kunna testbygga innan det verkliga psykiatrihusets slutenvårdsavdelning byggs. Här syns el- och vattencentralen till en vuxenrum. Den nedre vita behållaren är toalettens vattentank, den finns inte inne i rummet då aggressiva patienter kan slå sönder den och orsaka vattenskador.

Mock-upen innehåller även ett samtalsrum där behandlaren möter sin patient. Rummet är utformat för att vara tryggt, jämlikt och neutralt. Detta för att det förda samtalet ska få stå i centrum.

Mock-upens samtalsrum. Väggarna ska få lite mer färg och stolarna är ännu bara tester.
Foto: Tomas Löwemo
Mock-upens samtalsrum. Väggarna ska få lite mer färg och stolarna är ännu bara tester.

Där tar mock-upen slut, men även psykiatrihusets övriga delar har genomgått omfattande utveckling under arbetets gång. Detta genom den inom byggsvängen nya arbetsmetoden partnering som innebär att arbetsgrupper från samtliga verksamheter, byggentreprenörer, arkitekt och övriga projektörer redan i ett tidigt skede av processen samarbetat. Syftet är att lokalerna ska vara så ändamålsenliga som det överhuvudtaget är möjligt, direkt från start.

Även ett prov på husets fasad har tagits fram i skala 1:1 för att säkerställa byggmetod, materialval och andra detaljer.

– Antalet vårdplatser kommer vara ungefär detsamma som i dag, med 41 vårdrum fördelat inom heldygnsvård för vuxna samt för barn- och ungdomar, men det finns en hel del nyheter. Exempelvis en brukarentré och förbättrade möjligheter för anhöriga till barn på barn- och ungdomspsykiatrin att sova över.