Så vill Alliansen minska antalet hyrläkare

Kalmar län Artikeln publicerades
Genom att utöka personalbudgeten och överföra pengar från hyrpersonal till den egna personalen vill Alliansen inom landstinget minska andelen hyrpersonal.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Genom att utöka personalbudgeten och överföra pengar från hyrpersonal till den egna personalen vill Alliansen inom landstinget minska andelen hyrpersonal.

Pengar som i dag går till hyrpersonal ska i stället användas för att höja löner och förbättra arbetsmiljön bland landstingets egna anställda. Så vill Alliansen minska andelen hyrpersonal inom Landstinget i Kalmar län.

På måndagen presenterade Alliansens oppositionslandstingsråd i Kalmar län, Malin Sjölander (M), Christer Jonsson (C), Gudrun Brunegård (KD) och Pierre Edström (L), sina gemensamma budgetriktlinjer för åren 2019-2021.

– Under ett stort antal år har sjukvården i länet blivit allt mer centraliserad och patienterna får åka längre för att få vård, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Vi vill tillföra mer resurser till primärvården. I dag är i snitt 1 650 patienter skrivna på varje distriktsläkare och läkarna har svårt att hinna med. Vi vill anställa fler distriktsläkare så att siffran blir 1 250 patienter,

Alliansens oppositionslandstingsråden Pierre Edström (L), Christer Jonsson (C), Gudrun Brunegård (KD) och Malin Sjölander (M) har presenterat sina riktlinjer för landstingets budget för åren 2019-2021.
Foto: Tomas Löwemo
Alliansens oppositionslandstingsråden Pierre Edström (L), Christer Jonsson (C), Gudrun Brunegård (KD) och Malin Sjölander (M) har presenterat sina riktlinjer för landstingets budget för åren 2019-2021.

Alliansen vill även komma till rätta med landstingets dyra kostnader för hyrpersonal.

– I dag går 150-160 miljoner kronor varje år till bemanningsföretag. Hade vi kunnat anställa personalen i stället hade kostnaden sjunkit till 75-80 miljoner kronor, säger Pierre Edström (L).

Alliansens idé är att inte tänka att hyrpersonalen ska kosta 75-80 miljoner, utan att budgetera för den faktiskt kostnaden på 150-160 miljoner kronor. När exempelvis en läkare anställs och därmed blir billigare än budgeterat ska de frigjorda pengarna användas för att höja löner och förbättra arbetsvillkoren.

Vidare vill Alliansen bland annat kraftsamla för att förbättra tandvården bland länets yngsta invånare.

– Tandhälsan har försämrats i vårt län och det beror på bristande kunskap. Den nytillkomna föräldragenerationen har inte haft tandproblem när de växte upp och vi måste se till att kunskap överförs till nästa generation, säger Malin Sjölander (M).

För att förbättra tandhälsan vill Alliansen att länets förskolor ska borsta tänderna på förskolebarnen.

– I Jönköpings län samarbetar Folktandvården med förskolorna och de har den bästa tandhälsan i hela Sverige. Det vill vi att Kalmar län också ska ha.

– Det är inte jätteroligt att få extra arbetsuppgifter. Men personalen på förskolorna hjälper redan barnen med att klä sig, äta och gå på toaletten. Då borde det vara naturligt att även hjälpa dem borsta tänderna. Då lär vi ut rutiner kring tandhälsa som kommer hjälpa barnen hela livet.