Sanering av råttor ökar

Kalmar Artikeln publicerades
Allt grävande vid husbyggen och renovering av vägar skrämmer upp råttorna. 2 bilder
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Allt grävande vid husbyggen och renovering av vägar skrämmer upp råttorna.

Under de senaste tre åren har antalet saneringar av råttor ökat med 67 procent, enligt Anticimex.

– Vårt levnadssätt bidrar starkt till ökningen, menar Mikael Öst på Anticimex i Kalmar.

De senaste åren har alltfler sökt hjälp för att bromsa råttornas utbredning, det visar statistik från saneringsfirman Anticimex. Under 2016 genomförde företaget 51 000 saneringar, en ökning med 14 procent jämfört med året innan. De senaste tre åren har företagets råttsaneringar ökat med hela 67 procent.

I Kalmar län utfördes 2063 råttsaneringar under 2016 – med andra ord nästan sex utryckningar varje dag.

Men statistik är statistik och bara för att antalet saneringar har ökat måste inte det i sin tur betyda att antalet råttor har ökat.

– Över tid har visserligen antalet saneringar som vi utför ökat – men det finns en del förklaringar till det, konstaterar Mikael Öst.

En förklaring är att det numera inte är tillåtet att köpa råttgift i affären som privatperson. i dag får endast utbildad personal handskas med giftet.

– En annan bidragande orsak till att vi har mer att göra med råttor är vi människors sätt att leva. Fler och fler väljer att mata fåglar i trädgården under vintern, och samtidigt som vi matar fåglarna matar vi även råttorna, fortsätter Öst.

Runt om i Kalmar grävs det just nu väldigt mycket, man bygger nya hus och man renoverar gator.

– Då stör man råttorna i deras naturliga tillstånd. De blir helt enkelt skrämda och blir tvingade att röra på sig och därför blir de synliga för oss människor på ett annat sätt.

Så det är inte tal om en råttinvasion?

– Nej, det vill jag absolut inte kalla det, fastslår Mikael Öst.