Särskilt begåvade ska få bättre stöd

Kalmar Artikeln publicerades
Nu ska särskilt begåvade elever få stöd.
Foto:Lars Pehrson/SvD/TT
Nu ska särskilt begåvade elever få stöd.

Nu ska särskilt begåvade elever få extra stöd. En handlingsplan för hur de ska identifieras, och hur de sedan ska stödjas, har tagits fram.

Vid nästa möte ska politikerna i barn- och ungdomsnämnden diskutera handlingsplanen

Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. Det är, i varje fall statistiskt, en elev i varje klass. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater

Det är inte alltid lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev, står det i handlingsplanen, eftersom det händer att de underpresterar i skolan för att passa in eller för att de tappat lusten att lära

Handlingsplanen ska ge vägledning till att identifiera barn med särskild begåvning och förtydliga hur de ska bemötas

Det finns inte någon enhetlig accepterad definition av särskild begåvning, men i handlingsplanen används att den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet.

Särskild begåvning kan finnas inom olika områden, som idrott, matematik eller språk.

Begåvning är inte samma sak som prestation. Alla högpresterande är inte särskilt begåvade, och alla särskilt begåvade är inte högpresterande.

Regeringen anser att nationella bedömningsstöd kan bidra till att tidigt identifiera elever som behöver särskilt stöd, men också elever som behöver extra utmaningar för att nå så långt som möjligt.

Det finns flera strategier för att höja särbegåvade elevers motivation som acceleration och berikning.

Acceleration innebär att eleven arbetar i snabbare takt. Det kan också vara att eleven flyttas i upp en till två årskurser eller läser vissa ämnen tillsammans med äldre elever.

Berikning innebär att eleven får möjlighet att fördjupa sig.

Rutiner och dokument för hur överlämningar ska ske mellan förskola, förskoleklass och grundskola har tagits fram.

Personalen ska få stöd i hur undervisningen ska utformas för att utmana särskilt begåvade elever.