Satsar 48 miljoner på fiber i landsbygd

Kalmar Artikeln publicerades
Fyra glada kommunalråd, Dzenita Abaza och Johan Persson, båda (S), Bertil Dahl (V) och Ingemar Einarsson (C) presenterade satsningar på landsbygden.
Foto:Karin Asmundsson
Fyra glada kommunalråd, Dzenita Abaza och Johan Persson, båda (S), Bertil Dahl (V) och Ingemar Einarsson (C) presenterade satsningar på landsbygden.

Kalmar kommun satsar 48 miljoner kronor på att bygga fiber i landsbygden. Det handlar om 2 200 hushåll som ska bli uppkopplade, senast år 2020.

I går presenterade majoritetens fyra kommunalråd, Dzenita Abaza och Johan Persson, båda (S), Bertil Dahl (V) och Ingemar Einarsson (C), de satsningar som görs på landsbygden i nästa års budget, enligt mottot Hela Kalmar ska leva.

Hela budgetförslaget presenteras nästa vecka.

– Men vi vill lyfta fram ett område lite mer, kommunens landsbygdsområden, sa Ingemar Einarsson, som själv bor lite utanför Påryd.

I översiktsplanen räknas allt utom Kalmar tätort, Lindsdal, Rinkabyholm och Smedby till landsbygd. Där bor över 16 000 personer, många av dem i mindre tätorter. I det som kallas för ”ren” landsbygd bor 7000 personer.

– Man glömmer bort hur mycket landsbygd det finns i kommunen, sa Ingemar Einarsson.

Den överlägset största satsningen är på att bygga ut fibernätet i hela kommunen. Senast 2020 ska alla ha tillgång till minst 100 Mbit/sekund.

– Nästan alla i tätorterna har tillgång till fiber men bara fyra procent av de som bor på landsbygden. Den är en digital klyfta mellan stad och landsbygd. Vi har haft intensiva förhandlingar med Telia för att få fram ett avtal. Vi bygger och äger nätet där det inte är kommersiellt lönsamt, sa Johan Persson (S).

Fem miljoner, som tas från 2017 års överskott, satsas i en engångssumma på en ”bygdepeng” där föreningar kan söka anslag på max 300 000 för att utveckla den egna byn, eller tätorten eller stadsdelen. Landsbygdsutvecklaren får en egen årlig budget på 300 000 för att kunna göra små stödinsatser.

– Vi ska söka pengar för lokal naturvård. I samarbete med lantbruket ska vi jobba för minskat näringsläckage, sa Bertil Dahl (V).

En halv miljon extra läggs på bland annat musselodlingar och våtmarker för att minska näringsläckaget från åkermarken, och 250 000 läggs på att mätning av vattendragen.

– Ska vi klara vår del för att minska utsläppen av kväve och fosfor måste vi kunna mäta, sa Johan Persson.

- Det är tråkigt att mätningarna inte var igång för tio år sedan, de är viktiga för framtiden, sa Ingemar Einarsson.

Samarbetet med de gröna näringarna genom Kommunforum Lantbruk fortsätter.

– 20 procent av alla som är sysselsatta i kommunen har direkt eller indirekt koppling till de gröna näringarna, sa Johan Persson.

Fakta

Fiber, vägar …och vatten

• 48 miljoner satsas på fiberutbyggnad.

• 5 miljoner går till en ”bygdepeng” under 2018

• 300 000 i ökat stöd till enskilda vägar

• 500 000 i ökat anslag för vattenåtgärder

Visa mer...