SD frågar om vindkraften

Kalmar Artikeln publicerades

Thoralf Alfsson (SD) ifrågasätter om redovisade siffror för Rockneby vindpark, där kommunen äger andelar i fem verk, verkligen kan stämma.

I sin årsrapport skriver Serviceförvaltningen inget om det ekonomiska resultatet för 2016 och då Alfsson frågade fick han svaret att utfallet blev en dryg miljon kronor över kalkylen, där kalkylen var ett nollresultat.

"Med tanke på att subventionen av energiskatten upphörde den 1 juli 2016, det låga elpriset och låga ersättningen för elcertifikat blev jag förvånad över det höga resultatet", skriver Alfsson i en interpellation.

Han vill nu att kommunalrådet Ingemar Einarsson (C) svarar på varför resultatet inte finns med i årsrapporten, och på om Einarsson anser att resultatet är rättvisande.