SD kräver kriskommission för sjukvården

Kalmar län Artikeln publicerades

 

Claus Zaar, Britt-Marie Sundqvist, Martin Kirchberger och Bo Karlsson, alla verksamma inom Sverigedemokraterna i regionen.
Foto: Ulf Carlsson
Claus Zaar, Britt-Marie Sundqvist, Martin Kirchberger och Bo Karlsson, alla verksamma inom Sverigedemokraterna i regionen.

Sverigedemokraterna kräver att det tillsätts en kriskommission för länets sjukvård. Bakgrunden är den senaste tidens förstärkta brist på sjuksköterskor.

– Antalet vårdplatser på länets tre sjukhus har minskat, IVA i Oskarshamn stängs och nu senast ska cancervården i Västervik flyttas till Kalmar, säger regionrådet Martin Kirchberg (SD)

– Majoriteten har kapitulerat i bemanningsfrågan. Vi kräver nu att regionstyrelsen tillsätter en parlamentarisk kriskommission för att ompröva vårdens resurser.

För ett par veckor sedan kunde vår tidning berätta att samtliga sjuksköterskor på onkologiska behandlingsenheten i Västervik sagt upp sig och att ett beslut om tills vidare nedläggning fattats. Den 8 maj stänger enheten.

Varje vecka kommer 40-45 patienter till enheten för behandling, de får nu åka till Kalmar.

Sverigedemokraterna menar att det måste satsar mer resurser på vårdpersonalen och mindre på administrationen. Bättre arbetsvillkor för bland annat sjuksköterskor är prioriterat.

– På tio år har antalet handläggare ökat med 62 procent, berättar politiske sekreteraren Bo Karlsson. Under samma tid har antalet läkare och sjuksköterskor ökat med 3 procent.

Sverigedemokraterna menar att stängningen av IVA i Oskarshamn och nedläggningen av onkologen i Västervik är oacceptabel.

– Det är patienterna som får betala priset, säger Britt-Marie Sundqvist. Och då vet vi ändå att sjuksköterskorna har varit extremt lojala för att rädda situationen och åkt från Kalmar till Västervik för att bemanna avdelningen. Det är fullständigt oacceptabelt att patienter som har det största behovet av en trygg och nära vård inte längre kan få regelbunden behandling utan att resa över hela länet.

Claus Zaar är mycket kritisk till den politiska hanteringen som lett fram till besluten. Han menar att majoriteten mörkat hur svår situationen egentligen är.

– Det har varit ett spel bakom kulisserna. Nu har man nått till vägs ändå. Något måste göras och då väljer man det mest drastiska, att stänga.

– Det är mycket bekymmersamt att man inte informerat politiken om att en stor mängd sjuksköterskor sagt upp sig. Den frågan har vare sig varit uppe i beredningen eller personalutskottet.

I kriskommissionen ska alla partier som har representation i regionen få vara med, menar partiet.