SD:s interpellation om Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S)

Kalmar Artikeln publicerades
Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) har varit i blåsväder den senaste veckan på grund av sina yttringar i ett enskilt fall.
Foto: Karin Asmundsson
Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) har varit i blåsväder den senaste veckan på grund av sina yttringar i ett enskilt fall.

Sverigedemokraterna Kalmar har skickat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med anledning av det som socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) skrev på Facebook om ett enskilt fall i förra veckan.

I interpellationen står att läsa att ”Sekretesslagstiftningen är oerhört stark inom socialtjänsten, även för de förtroendevalda. Vi som sitter i socialnämnden har alla skrivit på en försäkran att inte yppa information från de enskilda ärenden vi får ta del av”.

Vidare skriver Sverigedemokraterna att det är ytterst olämpligt och kanske till och med olagligt att diskutera och informera om enskildas ärenden - inte minst på sociala medier.

Även kommunstyrelsens ordförande Johan Persson nämns i interpellationen, som en som gått Roger Holmberg tillhanda genom att dela vidare hans uttalande.

”Det är helt orimligt att två av kommunens högsta företrädare öppnar upp för något sådant” skriver SD.

Med anledning av detta undrar nu SD om kommunledningen anser att sekretesslagstiftningen har tillämpats rätt av socialnämndens ordförande och hur de tänker agera för att det inte ska hända igen.