Shekarabi lovar: "Snart ny hövding"

Kalmar/Stockholm Artikeln publicerades
Civilminister Ardalan Shekarabi lovar att regeringen snart har funderat klart när dte gäller ny landshövding i Kalmar län.
Foto:Fredrik Persson/TT
Civilminister Ardalan Shekarabi lovar att regeringen snart har funderat klart när dte gäller ny landshövding i Kalmar län.

Efter snart 300 dagars väntan lovar civilminister Ardalan Shekarabi att det snart ska flytta in en ny landshövding i residenset i Kalmar.

Den 7 juli förra året fick Stefan Carlsson sparken av regeringen. Sedan dess har det inte funnits någon ordinarie på tjänsten som chef för länsstyrelsen i Kalmar. Länsrådet Malin Almqvist gick in som tillförordnad på jobbet och har fungerat som chef för myndigheten sedan Carlsson fick sluta.

Nu börjar många bli otåliga i länet. Inte minst länets politiker som vill se länsstyrelsen som av motorerna för regionens utveckling.

– Man undrar ju varför det dröjer så, säger Ulf Nilsson (S), ordförande för Regionförbundet i Kalmar län.

Han menar att tillförordnade Malin Almqvist inte behöver skämmas för sina insatser.

– Hon håller uppe det hela på ett hyggligt och bra sätt, ingen kritik mot henne. Men det behövs förstås en permanent lösning.

Men nu ska väntan snart vara över, lovar Ardalan Shekarabi vår tidning.

– Jag har full förståelse för att det finns en frustration över att en ny landshövding ännu inte utsetts. Min förhoppning är dock att detta ska kunna ske inom kort.

Varför tar det så lång tid? Andra län med vakanser har fått landshövdingar utsedda, vad är det som gör det svårt i Kalmar?

– Jag beklagar att det dragit ut på tiden. Förutsättningarna i länen och vid länsstyrelserna skiljer sig emellertid åt. Det är viktigt att det blir ”rätt landshövding till rätt län/länsstyrelse”.

Har regeringen frågat ett antal personer som sagt nej?

– Rekryteringen av en ny landshövding till Kalmar pågår och ambitionen är att regeringen inom kort ska kunna avsluta rekryteringsprocessen. Jag kan tyvärr inte redogöra närmare för omständigheterna i rekryteringsprocessen när det gäller eventuella tillfrågade kandidater med mera.

Tycker du att det är ett problem att en så viktig post står utan ordinarie företrädare under snart tio månader?

– Vid en situation där landshövdingeposten är vakant har vi en ordning där det säkerställs att verksamheten kan fortsätta bedrivas med länsrådet som vikarierande landshövding.

Tillförordnade landshövdingen, Malin Almqvist, är sambo med ks-ordföranden i länets största kommun, Johan Persson. Ser du något problem i detta?

– Om det uppkommer situationer där det finns risk för jäv eller annan förtroendeskada förutsätter regeringen att den vikarierande landshövdingen och länsstyrelsen hanterar detta genom till exempel delegering av beslutsfattande.

När den förre landshövdingen Sven Lindgren gick i pension den sista mars 2011, dröjde det åtta månader innan alliansregeringen kunde utse Stefan Carlsson till hans efterträdare. Verksamheten på länsstyrelsen sköttes även då av länsrådet, som den gången hette AnneLi Fiskesjö. Hon förpassades tämligen omgående bort från länsstyrelsen av Stefan Carlsson som tog in Malin Almqvist i stället.

Nu finns en oro bland politiker i Kalmar län att länsstyrelsens förhållningssätt ska glida över mer till myndighetskontroll igen. Ulf Nilsson menar att det finns tecken på att tjänstemännen ägnar sig åt en mer självständig myndighetsutövning än när Carlsson styrde med järnhand. Dialogen har blivit sämre. "Stolt byråkrat" var fältropet på länsstyrelsen i Kalmar innan Stefan Carlsson tog över rodret.

Nye landshövdingen gjorde en stor förändring på länsstyrelsen och vid sidan av myndighetsutövningen blev arbetet allt mer inriktat på problemlösning och dialog med kommunerna innan beslut. Det var något som politikerna gillade och Carlsson hyllas allmänt av länets politiker. Kritikerna menade att omläggningen i stället gjorde att länsstyrelsens granskande funktion försvann och att man började söka vägar runt de regler som kunde bli problem för olika projekt.

– Jag skulle vilja ha en ny landshövding som kan axla Carlssons mantel vad gäller förhållningssättet, menar Ulf Nilsson. Bland annat därför är det viktigt att regeringen fattar ett beslut om vem som ska få flytta in i residenset.

– Tidigare har vi socialdemokrater i länet sagt att vi vill inte ha ytterligare en moderat. Då fick vi precis det, så nu framför vi inga sådana synpunkter.