Simhall och ishall ryms inte i vanliga budgeten

Snurrom Artikeln publicerades
Nya simhallen vid Snurrom försenad
Foto: Mats Holmertz
Nya simhallen vid Snurrom försenad

Att det ska bli tio banor i nya simhallen är inte alls hugget i sten. Men att projekten med simhall och ishall inte får plats i kommunala investeringsbudgeten står klart.

– Vi har en investeringsbudget på 350 miljoner kronor per år. Simhallen och ishallen kommer att ligga utanför den, säger kommunalråd Johan Persson (S).

I fredags kunde vi berätta om otåligheten kring den nya simhallen, både från simsällskapet och från Äventyrsbadet. Processen har stannat av, och många frågor hänger i luften.

Enligt enhetschefen Susanne Gryfelt på badet så skulle det vara en ekonomisk katastrof att inte bygga en äventyrsdel. 150 000 besökare per år skulle man mista, visar jämförelser med andra kommuner. Men det kan bli svårt att få plats med både 50-metersbassänger och en äventyrsdel, på den planerade ytan.

Mycket verkar alltså hänga i luften.

Det är många siffror att bolla med, men enligt Johan Persson (S) så kommer kommunen att mäkta med allt de beslutat om.
Foto: Mats Holmertz
Det är många siffror att bolla med, men enligt Johan Persson (S) så kommer kommunen att mäkta med allt de beslutat om.

Enligt Johan Persson följer simhallsprojektet tidsplanen, och det ska vara klart 2022.

Huvudprojektledaren Mattias Andersson tittar nu på frågor som om man ska ha havsvatten eller dricksvatten i bassängen och det förs en dialog med regionen om en rehabbassäng.

– Det är jättemånga delar. Vi kollar också över området vid Snurrom, så att vi inte behöver göra en ny detaljplan igen.

Ni träffade simsällskapet innan jul?

– Ja, de ville träffas.

– Sedan är det inte sant att jag inte varit på Äventyrsbadet. Jag har varit där jättemånga gånger som kund.

Men inte som kommunalråd?

– Sådan är inte vår struktur. Jag har tagit del av handlingarna, men vi kan inte ha en organisation där jag genskjuter nämnderna.

Simsällskapet sa att de fått besked att det blir tio banor?

– Det är inriktningen enligt Mattias Andersson. Sedan ska politiken ta ställning till helheten.

Johan Persson menar att inriktning och innehåll ska diskuteras klart innan det finns något att besluta om. Sedan ska man ställa kommunal drift mot externt ägande.

Susanne Gryfelt menar att det är svårt att få plats med både 50-metersbassäng och äventyrsdel på den tänkta ytan. Vad tycker du om det?

– Jag vill ha ett underlag innan jag beslutar mig.

Är Kalmar stort nog för två simhallar?

– I så fall ska de vara på en plats. Vi vill inte dela på dem.

Ännu ett stort projekt är på väg att gå igång, ishallen efter Iffehallen.

– Det finns med i budgeten. En huvudprojektledare ska utses inom ett par veckor. Vi ska se om det kommer att fungera att ha den på samma plats.

Då måste den så klart vara stängd när den rivs.

– Det är klubbarna medvetna om, men det får vi återkomma till.

De här två projekten ryms inte inom investeringsbudgeten, som säger 350 miljoner kronor per år. De kommer att ligga utanför detta och behöver en annan typ av finansiering. Några siffror vill inte Johan Persson prata om.

– Det är klart att vi jobbar med den delen.

Mäktar ni med allt ni tänkt?

– Ja, det som finns i investeringsbudgeten är beslutat och klart.

Det är mycket som ska byggas.

– Rent generellt har jag sagt att man kan ligga sömnlös när man tänker på alla investeringar som måste göras i kommunsektorn. Vi har allt som byggdes på 1970-talet som nu måste reinvesteras. Och så har vi VA-systemet, men det finansieras ju av vattenkollektivet. Men det krävs mycket pengar och mycket personal.

Och nu verkar tiderna bli sämre.

– Även om det inte blir någon riktig lågkonjunktur så kan det normaliseras. Vi kan inte ha evig högkonjunktur.

Ni har investerat 1,8 miljarder kronor senaste åren. Är det något ni borde ha struntat i?

– Jag förstår att du far efter arenan. Men vi har faktiskt sett att vi har lägre kostnader nu än det driftsbidrag vi betalade ut till Kalmar FF.

Marginellt eller betydande?

– Ganska betydande. Vi ska redovisa det när vi ägt arenan i ett år.

Fakta

Investeringar för 1,78 miljarder

Under åren fram till 2021 planeras, förutom simhall och ishall, investeringar för 1 776 600 000 kronor.

380 miljoner kronor ska gå till skolor och förskolor. Här finns stora projekt som nya Djurängängsskolan och tillbyggnaden av Falkenbergsskolan, men även en ny förskola i Lindsdal, jämte en mängd utbyggnader och renoveringar.

270 miljoner kronor ska gå till fritidslokaler. Här finns bland annat Gröndal, Kulturcentrum, inventarier till en friidrottshall i Kifab Arena, nya sporthallen i Södra staden och en rejäl genomgång av Södra utmarken.

50 miljoner ska gå till fastigheter som Folkets Park och befästningsverken.

166 miljoner satsas på vägar, bland annat i Södra Staden, Telemarken och en ny sträckning av Nils Holgerssons väg.

16,6 miljoner ska gå till cykelvägar, 21 miljoner till parker och 84 miljoner till annan infrastruktur, till exempel belysning, bullerskärmar och fiber. Även Tjärhovsbågen och kajerna vid Systraströmmen finns på listan. 40 miljoner kronor ska gå till inventarier.

Allt detta finns i vanliga budgeten, men sedan finns utöver detta övriga investeringar som exploateringskostnader på 622 miljoner kronor, som inte är specificerat mer än så.

Drygt 100 miljoner kronor är också avsatt utanför budget till saker som parkeringsanläggningar, en lada i Kläckeberga, solceller och nya bryggor på Ängö.

Visa mer...