Sjökort och futsal fick bidrag

Kalmar Artikeln publicerades
Samling på Vikingarnas sjömätningsfartyg i Stensö hamn. Arnel Vuckic (Futsal FC), Shemsi Brahini (Sparbaksstiftelsen Kronan), Mats Widerström (Rockneby scoutkår), Johan Lundström (Sparbaksstiftelsen Kronan), Hans Martinsson (Vikingarna) och Thomas Grahl (Sparbaksstiftelsen Kronan) på däck. Bakom rodret Ola Ekberg från Vikingarna och Mattias Adolfson (S).
Foto: Eric Arenius
Samling på Vikingarnas sjömätningsfartyg i Stensö hamn. Arnel Vuckic (Futsal FC), Shemsi Brahini (Sparbaksstiftelsen Kronan), Mats Widerström (Rockneby scoutkår), Johan Lundström (Sparbaksstiftelsen Kronan), Hans Martinsson (Vikingarna) och Thomas Grahl (Sparbaksstiftelsen Kronan) på däck. Bakom rodret Ola Ekberg från Vikingarna och Mattias Adolfson (S).

Fyra föreningar får dela på 140 000 kronor. Mest får Vikingarna, för arbetet med att ordna nya sjökort i Västra sjön och söderut.

– Det finns idag inte ett sjökort som går att använda. När den är klar kan man köra med båtar från Kalmar ner till Bottorp i riktiga leder. Det fattas 250 000 kronor. Det här är ett välkommet tillskott, förklarade Hans Martinsson från Segelsällskapet Vikingarna.

Föreningen har i fem år jobbat med sjökortet, och det är det största projektet i Vikingarnas historia. Föreningen har fått bidrag från Kalmar kommun, men det behövs mer.

Nu får de 46 500 kronor av Sparbanksstiftelsen Kronan.

– Vi räknar med att det ska bli klart 2020 eller 2021. Det här kommer också att vara till nytta för sjöräddningen. Och det betyder mycket för turismen.

På sjötemat fick också Rockneby scoutkår 40 000 kronor för att köpa in kanadensare i aluminium.

Mats Widerström förklarar att det handlar om att lära de 100 unga i föreningen att hantera sjön. Det är viktigt att de vet hur man agerar om något skulle hända.

JHWC cykelklubb fick 30 000 kronor, för att bygga en mobil övningsbana som skall användas runt om i kommunen. Här lär sig barnen hur man hanterar en cykel och kan även få in ett visst tävlingsmoment.

Futsalföreningen fick 25 000 kronor av stiftelsen, och Arnel Vuckic förklarade att man med pengarna kan satsa på att få fler intresserade av den snabba inomhussporten.

Han hoppas att till exempel fotbollsföreningarna ska nappa och låta sina medlemmar testa futsal.

– Nu kan vi boka fler halltider för att introducera fler för futsal.

Fakta

Sparbanksstiftelsen Kronan

Stiftelsen delar ut medel för att stimulera engagemanget i området. Som mest kan en förening få ett prisbasbelopp. Pengarna kommer från aktieutdelning i sparbankerna.

I det här området delar man ut cirka 240 000 kronor.

De fristående sparbankerna ingår inte i Kronan.

Visa mer...