Sju av tio sjöbefäl jobbar till sjöss

Kalmar Artikeln publicerades
Sjökaptener utexaminerade från Kalmar arbetar i större utsträckning till sjöss jämfört med sjökaptener från Chalmers i Göteborg.
Foto:Fredrik Svensson
Sjökaptener utexaminerade från Kalmar arbetar i större utsträckning till sjöss jämfört med sjökaptener från Chalmers i Göteborg.

Sju av tio studenter som tar sjökaptensexamen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar arbetar till sjöss. Det visar en ny studie gjord på Linnéuniversitetet.

Studien är gjord av Johan Carlson och Johannes Ljung som är tidigare studenter på sjökaptensprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar. De har undersökt vad sjökaptener som utexaminerades från Chalmers och Kalmar 2010, 2013 och 2016 har för huvudsaklig sysselsättning i dag.

Studien är baserad på en enkätundersökning med totalt 155 svarande och resultatet visar att en klar majoritet, 68 procent, arbetar till sjöss. Andelen som arbetar inom sjöfartssektorn, här räknas också anställningar i land in, är på 88 procent.

Vidare visar studien att det finns skillnader i hur arbetslivet ser ut mellan de som läste vid Chalmers och de som läste i Kalmar. Sjöbefälen från Kalmar arbetar i större grad (69 procent) till sjöss medan sjöbefälen från Chalmers i större utsträckning (54 procent) arbetar i land.

Carlson och Ljung har även undersökt vad de tillfrågade har för framtidsplaner för de kommande fem åren. En stor majoritet, två tredjedelar, planerar att arbeta till sjöss. Av de som väljer att gå i land gör de flesta det för att de blir föräldrar.