Sjukhuset tappade för mycket blod

Kalmar/Västervik Artikeln publicerades
Vid två tillfällen tappades blodgivare i Kalmar på för mycket blod. Arkivbild.
Foto:Helen Edvall
Vid två tillfällen tappades blodgivare i Kalmar på för mycket blod. Arkivbild.

Landstinget i Kalmar län har anmält sig själv till IVO sedan två blodgivare tappats på för mycket blod och två blodprov fått fel patientidentitet.

I det ena fallet tappades en blodgivare i Kalmar två gånger med för kort intervall mellan tappningarna. I det andra fallet larmade inte den våg som ska säga till när en blodgivare tappats på tillräckligt mycket blod.

De två blodgivarna mår trots övertappningarna bra och hade bra blod- och järnvärden vid en kontroll efter händelserna.

Sedan dess har rutinerna på blodcentralen förtydligast för att minimera risken att liknande händelser händer igen.

Även vid blodcentralen i Västervik har det blivit fel. Där märktes två blodprov med felaktig patientidentitet. I båda fallen upptäcktes emellertid felet innan något blod hade lämnats ut till någon patient.

Socialstyrelsen har ett tydligt regelverk som ska säkerställa att blodprover till blodcentralen har rätt patientidentitet. I dessa fall har inte detta regelverk följts.