Sjuksköterskor träffade de högsta politikerna för att berätta hur illa läget är

Kalmar Artikeln publicerades
Regionrådet Christer Jonsson (C) har ansvar för hälso- och sjukvård. Anders Henriksson (S) har ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi.
Foto: Mats Andersson
Regionrådet Christer Jonsson (C) har ansvar för hälso- och sjukvård. Anders Henriksson (S) har ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi.

För en tid sedan träffade avdelningschefer på länssjukhuset politiker för att prata om personalbristen. Christer Jonsson (C) beskriver det som ett ”öppenhjärtigt samtal om hur de upplever sin vardag”.

Det var i december som cheferna på akuten och vårdavdelningarna bjöd in till ett möte och i januari träffade de vice regionordförande Christer Jonsson och regionordförande Anders Henriksson (S).

I inbjudan står att cheferna vill träffa politikerna ”inom en snar framtid för att framförallt diskutera det ansträngda läget med bemanning av sjuksköterskor.”

Cheferna samlas varje vardag för ett styrningsmöte där de ser över platssituationen på sjukhuset. Efter ett sådant möte fick politikerna höra vad de hade att säga. Deltog gjorde också sjukhuschefen och HR-chefen.

– De berättade hur de uppfattade läget på sjukhuset, säger Christer Jonsson. Det handlade om bemanning, trycket och digitalisering. Vi blev inte överraskade, men fick en del med oss att fundera på. Det var ett väldigt bra sätt att få en bred bild från de verksamhetsnära cheferna på olika delar av sjukhuset. I vanliga fall besöker vi enstaka enheter så det var intressant att få en samlad bild, även om det inte var något överraskande nytt.

I början av mars träffade majoritetens ledning avdelningscheferna igen.

– Vi hade ett möte till för att fortsätta samtalet. Vi kände inte att vi var färdiga och det blir vi väl aldrig.

Det andra chefsmötet handlade också om länssjukhusets bemanning, då deltog även Angelica Katsanidou (S) från regionstyrelsen. I maj blir det ett tredje möte med majoriteten.

Oppositionsrådet Gudrun Brunegård (KD) har ansvar för hälso- och sjukvård.
Foto: Lotta Zaar
Oppositionsrådet Gudrun Brunegård (KD) har ansvar för hälso- och sjukvård.

Avdelningscheferna har också träffat politiker från oppositionen. I början av februari mötte de Gudrun Brunegård (KD), Malin Sjölander (M) och Carl Dahlin (M).

– Avdelningschefer beskrev hur de blir klämda mellan sköldarna, säger Gudrun Brunegård. De ser patienternas behov och är väl medvetna om medarbetarnas utsatta situation, de springer fortare och blir tröttare. Å andra sidan finns krav och förväntningar på en vård av god kvalitet och tillgänglighet.

Gudrun Brunegård tycker inte att majoriteten har gjort tillräckligt.

– Man har tagit vissa små steg men det räcker inte. När problematiken är så stor skapar det ett tryck på chefer att lösa bemanningen. Jag tycker att majoriteten har blundat för den här verkligheten. De lever i en villfarelse om att landstinget är den enda arbetsgivaren, att man ska finna sig i vad vi har att erbjuda, Verkligheten ändrade sig redan på 90-talet när kommuner och bemanningsföretag började konkurrera om arbetskraften. För att vända situationen behövs riktade insatser för sjuksköterskekåren.

Hon nämner specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar treskift.

– Det är där det är svårast att bemanna.