Ska bli oberoende av hyrpersonal

Kalmar län Artikeln publicerades
Landstinget i Kalmar län har tagit fram en plan för hur de ska bli oberoende av hyrpersonal.
Foto:Bertil Ericson / TT
Landstinget i Kalmar län har tagit fram en plan för hur de ska bli oberoende av hyrpersonal.

Bättre löner, bättre utbildningsmöjligheter, erbjudande om heltid och att få in nyanlända i tjänstgöring. Där är några av punkterna i landstingets plan för att minska kostnaderna för inhyrd personal.

Kostnaderna för inhyrd personal har ökat kraftigt de senaste åren. Nu ska landstingen kraftsamla och bli oberoende av inhyrd personal senast 1 januari 2019.

Den totala kostnaden för inhyrd personal inom Sveriges landsting har mellan 2011 och 2015 ökat med 1,5 miljarder till 4 miljarder. Inom Kalmar läns landsting har kostnaderna ökat från 138 miljoner 2015 till 166 miljoner 2016.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en strategi för att bli oberoende av hyrpersonal, en strategi som Landstinget i Kalmar län ställer sig bakom och har använt för att lägga fram en egen handlingsplan.

– Det är ett tufft läge, bemanningssituationen är ansträngd. SKL:s beslut i slutet på januari är av avgörande betydelse. De skickade en signal till samtliga regioner och landsting att de bör ta fram egna handlingsplaner, säger Peter Rydasp som är HR-direktör på Landstinget i Kalmar län.

– Vi har ett ansträngt läge främst när det gäller sjuksköterskor, läkare och psykologer.

Varför tror du att det har blivit så?

– Min bedömning är det handlar om två saker. Lön och att bemanningsbolagen har varit duktiga att möjligöra flexibla arbetstider på ett annat sätt än vi har.

Landstinget har lyft fram sex huvudpunkter med ett antal underrubriker som man ska jobba med framöver för att få bukt på problemet med för mycket inhyrd personal.

De flesta punkterna handlar om olika förbättringar för personalen. Bland annat ska alla anställda erbjudas heltidstjänst.

– Från oktober 2016 har det inom en del förvaltningar funnits möjlighet att ansöka om heltid. Vi som arbetsgivare har sex månader på oss erbjuda heltid. Från och med 1 april 2017 kommer det i skarpt läge och gäller alla.

Men det handlar också om det motsatta, arbetstidsförkortning, för nattpersonal.

– Det finns ett nationellt avtal om arbetstidsförkortning för nattarbetare som träder i kraft april 2018. VI diskuterar med vårdförbundet om vi kanske ska tidigarelägga det här, säger Rydasp.

Lönerna är också en viktig fråga.

– Hur ska vi prioritera de grupperna där vi har svårt att hitta personal? Lön, ersättningar, arbetstider?

Utbildning är central för att locka fler och kvalificerade personer till landstinget. Dels vidareutbildning av befintlig personal.

– Vi var först i landet med ett avtal med vårdförbundet om att erbjuda akademisk specialistutbildning för de som är grundutbildade. 40-45 som har fått gå med lön och vidareutbilda sig, de första var klara i höstas. Det är en satsning som fortsätter.

Dels det faktum att det från och med 2019 kommer gå läkarstudenter från Linköpings universitet i Kalmar.

– Det handlar om en decentralisering av läkarutbildningen i Linköping. Från 2019 kommer vi ha 20 studenter permanent i Kalmar och när det är färdigt 2021 kommer det vara 100 studenter här. Det är en stor satsning och en attraktivitetsfaktor på sikt.

Under flera år har landstinget jobbat med att få in kompetenta nyanlända i arbete.

– Här har vi nationellt sett legat långt framme. Vi har 5-7 personer som ska göra provtjänstgöring och är klara med alla andra delar. Det har varit spännande och lyckosamt i många delar, nu gäller det att vi klarar av att ta det ända i hamn. Sen vi började har vi haft omkring ett 50-tal som varit i gång, säger Peter Rydasp.

Under 2016 har kostnaderna för inhyrd personal ökat för de flesta landstingen, men det finns undantag. Fem landsting har minskat kostnaderna och där hoppas Rydasp att landstingen kan lära sig av varandra.

– Alla landstingen ska lämna in uppgifter om vad de har gjort så det kommer att bli en bra källa för kunskap om de goda exemplen.

Fakta

Oberoende av hyrpersonal

Landstingets plan för att bli oberoende av inhyrd personal. Sex områden som måste bli bättre.

1 Personal- och kompetensförsörjningsplan

– Erbjudande om heltid

– Löner

– Karriär, utbildning

– Arbetstidsförkortning

– Nyanlända

– Läkarutbildningen

2 Bättre resursutnyttjande

3 Hälsofrämjande arbetsplatser

4 Utvecklande chef- och medarbetarskap

– Utbildning för chefer

5 Framtidens hälso- och sjukvård

– Telemedicin

– Samverkan med kommuner om kompetensförsörjning

6 Synliggöra åtgärder internt och externt

Visa mer...