Skogsstyrelsen: ”Jägareförbundet vill inte se sanningen i vitögat”

Kalmar län Artikeln publicerades
Christer Kalén på Skogsstyrelsen menar att Daniel Ligné på Jägareförbundet har fel, tolkar forskningen felaktigt och inte agerar eftertänksamt.
Foto: Helen Edvall
Christer Kalén på Skogsstyrelsen menar att Daniel Ligné på Jägareförbundet har fel, tolkar forskningen felaktigt och inte agerar eftertänksamt.

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet, menar att Skogsstyrelsen vill ”offra älgen på granskogens altare”. Christer Kalén, viltspecialist vid Skogsstyrelsen, menar att Ligné inte vill se sanningen i vitögat.

En infekterad tvist rasar mellan myndigheten Skogsstyrelsen och Jägareförbundet om hur man bäst minskar viltskadorna på Sveriges produktionsskogar. Christer Kalén på Skogsstyrelsen motsätter sig Jägareförbundets beskrivning av problemet.

Daniel Ligné på Jägareförbundet säger till Svensk jakt att ”Skogsstyrelsen vill dölja sina egna misslyckanden bakom dimridåer där nationalsymbolen, älgen, ska offras på granskogens altare”?

– Det är helt fel. Skogsstyrelsen arbetar tvärtom för att undvika en förgraning av delar av landet, säger Kalén.

– Min tolkning av Lignés uttalande är att han tyvärr inte vill se sanningen i vitögat, han vill inte se orsaken till den förändring som pågår i skogslandskapet. Jag tror tyvärr att uttalandet är en reaktion på det som nämndes i rapporten, att om älgstammen halverades så skulle vi ändå ha fler älgar än Finland. Det skapar en magreaktion snarare än en eftertänksam reaktion, men vi hoppas kunna föra en saklig och nyanserad debatt om detta.

Christer Kalén, viltspecialist vid Skogsstyrelsen, anser att Daniel Ligné på Jägareförbundet inte vill se sanningen om älgarna i vitögat.
Foto: Skogsstyrelsen
Christer Kalén, viltspecialist vid Skogsstyrelsen, anser att Daniel Ligné på Jägareförbundet inte vill se sanningen om älgarna i vitögat.

Enligt Ligné säger forskningen att sambandet mellan antalet älgar och skador är mycket svagt och att skadorna hade minskat om skogsägarna i stället föryngrat med rätt trädslag?

– Jag motsätter mig att man uttalar sig på det sättet. Ett samband i vetenskapliga studier kan bero på många saker, exempelvis hur lätt eller svårt det är att mäta saker.

– Skogsstyrelsen gör bedömningen att man kan minska betesskadorna genom att sänka älgstammen eller genom att öka fodermängden. Och för att snabbt komma till rätta med skadorna så är den effektivaste metoden att minska antalet djur. Sedan ska vi också arbeta med fodermängden, men det är en mer långsiktig metod.

Enligt Ligné beror Skogsstyrelsens vilja att kraftigt minska älgstammen på att ni misslyckats förmå skogsägarna att föryngra skogen på rätt sätt?

– Redan 1993 gick vi ifrån den detaljstyrning som vi hade tidigare. I dag har vi en skogspolitik där Skogsstyrelsen arbetar för att bidra till att skogspolitiken utförs, men det huvudsakliga arbetet måste göras av markägarna.

– Och vi har känt till i många år att vi befinner oss i en ond spiral med höga betesskador som skrämmer iväg vissa markägare från att föryngra med tall. De har kanske försökt en gång men fått skogen förstörd så då går de till ett säkrare alternativ, vilket ofta innebär gran.

– Vi har ältat i många år om detta och vi på Skogsstyrelsen säger att vi måste sänka betestrycket så att markägarna kan föryngra med tall utan att drabbas av kostsamma skador.

Hur stort är problemet med att markägare planterar gran på tallmark?

– För Götalands del bedömer vi att det står gran på 60 procent av tallmarken. I övriga Sverige handlar det om cirka 20 procent. Det är ett av de allvarligaste problemen vi har och som gör att vi inte tar tillvara på markens produktionsförmåga och inte heller sprider riskerna när det gäller marknadsmässiga förändringar. Det gynnar inte heller den biologiska mångfalden.

Vilka tvångsåtgärder har Skogsstyrelsen att tillgå för att motverka utvecklingen?

– Vi har lagarna som omgärdar skogen, men inte mer. Markägarna har frihet under ansvar och fungerar inte det så får man se över regelverket.

– Det är därför som vi just arbetar med ett långgående förslag där det inte ska vara tillåtet att plantera gran på tallmarker. Så om Ligné tror att vi försöker dölja granplanteringarna så är sanningen att vi tvärtom arbetar för att stoppa granplanteringarnas utbredning på fel marker.