Skola anmälde inte mobbning – nu ska åtgärderna förbättras

Kalmar Artikeln publicerades

En skola i Kalmar har agerat otillräckligt för att motverka mobbning enligt barn- och elevombudet. Nu har ombudet beslutat att kommunen ska vidta åtgärder för att skollagens krav ska uppfyllas.

Det var efter barn- och elevombudet fick en anmälan om att en elev utsatts för mobbning, både fysiskt och verbalt, som ombudet ansåg att skolan i Kalmars åtgärder för att motverka mobbning inte varit tillräckliga.

Varken skolans rektor eller huvudmannen ska ha vetat om att den kränkande behandlingen ägt rum. Informationen ska ha hamnat hos skolpersonalen, som inte dokumenterat händelserna.

Senast 2 oktober ska Kalmar kommun vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. I detta ingår: vid kännedom om att en elev känner sig kränkt ska omständigheterna skyndsamt utredas, om kränkande behandling förekommer ska åtgärder vidtas som förebygger framtida kränkningar och se till att personal anmäler upplevelser av kränkt behandling till skolans rektor.