Skyttedal och KD vill göra EU mer lagom

Kalmar Artikeln publicerades
Sara Skyttedal är KD:s förstanamn på EU-listan. Att få EU att ta fingrarna från Sveriges välfärdspolitik är hennes viktigaste valfråga.
Foto: Privat
Sara Skyttedal är KD:s förstanamn på EU-listan. Att få EU att ta fingrarna från Sveriges välfärdspolitik är hennes viktigaste valfråga.

Sara Skyttedal är Kristdemokraternas toppnamn inför EU-valet 26 maj. När hon besökte Kalmar låg tyngdpunkten på att hindra EU att blanda sig i Sveriges välfärdspolitik.

”Make EU lagom again”. Så lyder Kristdemokraternas slogan inför EU-valet. Förstanamnet på partiets lista inför EU-valet Sara Skyttedal var på snabbvisit i Kalmar och pratade om EU-valet med sina partikollegor.

– Jag är ute på en förvalsturné och det märks verkligen att det är stort intresse kring EU-valet och att folk är intresserade av vår kampanj Make EU lagom again. Jag tror att vi har lyckats fånga kärnan i EU-valet där.

Vad handlar det om? Make EU lagom igen.

– Det finns populistiska krafter som är öppet EU-kritiska och samtidigt krafter som arbetar för att EU ska gå mot att bli en superstat. I Sverige finns en positiv inställning till EU idag, men vi tror att den hotas om EU rör sig mot överstatlighet. EU ska ha lagom inflytande.

Vilka är de viktigaste EU-frågorna för KD?

– Vi vill stoppa EU:s inflytande i svensk välfärdspolitik, där är det bättre om vi sköter vårt utan inblandning från EU. EU ska inte fatta beslut och stifta lagar om vår sjukvård och föräldraförsäkring.

Men Skyttedal lyfter gärna fram skattepolitiken och de höga medlemsavgifterna också.

– Det föreslås att ska få en egen beskattningsrätt och det motsätter vi oss. Sedan är den högre medlemsavgiften på 15 miljarder som föreslås problematisk. Det är viktigt att vi fortsätter att stärka den inre marknaden.

Att Sverige ska vara med i EU och är det är väldigt viktigt råder ingen tvekan om.

– Att Sverige är med i EU-samarbetet betyder enormt mycket för vår konkurrenskraft. Men vi vill ha ett lagom EU där en del bestäms överstatligt samtidigt som vi ser områden där Sverige klarar sig bättre själva.