Slogs förgäves för ”historiska Kalmar”

Kalmar Artikeln publicerades

Nej, KD:s Christopher Dywik fick inget gehör i fullmäktige när han ville slå vakt om det historiska Kvarnholmen och därför sa nej till planerna på ett cylinderformat hus vid gamla brandstationen.

Kalmars gamla brandstation.
Kalmars gamla brandstation.

Han förlorade två voteringar, dels om exploateringsavtalet mellan Glebe och Kalmar kommun, dels om detaljplanen med röstetalen 2-59.

– Var tid ska sätta sin prägel, jag vet inte vilket årtal Christopher Dywik vill utgå från, sa samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S), som fick stöd av sin vice ordförande Jonas Lövgren (M):

– Planen ska ses i ett helhetsperspektiv. Det finns planer att utveckla Sveaplan med ny bebyggelse, det är en bra blandning av gammalt och nytt.

Planen ska göra det möjligt att bygga om den gamla brandstationen till kontor och bostäder, och en fristående paviljong ska byggas.

Däremot är han, liksom resten av alliansen, kritisk mot att både den planen, och planen för Tenngjutaren, som ska ge hotell Kalmarsund möjlighet att bygga ut och menar att antalet p-platser riskerar att minska istället för att öka.

I januari skrev Thoralf Alfsson (SD) en motion om att Kalmar kommun ska sälja de fem Atterfallshusen som köptes in för att användas av nyanlända, men som aldrig kom på plats i Påryd. Nu ska husen säljas, eftersom det inte längre finns något behov av dem.

– När det här kom upp var det en svår situation, det handlade om att hitta nya lösningar och testa nya möjligheter, sa Ingemar Einarsson, som själv bor i Påryd, och som berättade om den webbsida han hittat om ”hur man stoppar en flyktingförläggning”.

– Agera, överklaga, ta in extrema människor, för fram felaktiga uppgifter. Man talar om vad invandringen kostar. Men vad har främlingsfientligheten kostas, med människor som blev kvar i dyra förläggningar, och som blivit fördröjda från att gå från bidrag till att bli skattebetalare och medarbetare?

– Det var ett dåligt beslut från första början, sa Thoralf Alfsson.