Snabba åtgärder efter larm om legionella

Kalmar Artikeln publicerades
Niclas Hansson och Patrik Emtveden.
Niclas Hansson och Patrik Emtveden.

I onsdags fick Kalmarhem veta att en hyresgäst i Bryggaren drabbats av sjukdomen legionella. Smittkällan är okänd. Under fredagen byttes samtliga duschslangar och duschmunstycken.

Dessutom höjs vattentemperaturen tillfälligt under en vecka.

Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka, eller mildare febersjukdom som kallas pontiacfeber.

Legionellabakterien är vanligt förekommande i jord och vattensamlingar. Bakterierna kan tillväxa i olika typer av konstruerade vattensystem, som duschar eller kylanläggningar. Man blir inte sjuk av själva vattnet, utan genom att andas in de aerosoler som bildas.

– Legionella är en anmälningspliktig sjukdom, och när sjukhuset konstaterat att hyresgästen hade det tog man kontakt med kommunen. Tidigt i torsdags togs vattenprover, på vatten som stått stilla under natten. Det tar två veckor innan vi får säkert svar från labbet, säger Niclas Ohlslöf som är fastighetschef på Kalmarhem.

Så länge vill han inte vänta.

– Jag frågade om man inte kan göra ett snabbtest, lite som snabbsänka, men det går inte.

Under fredagen byttes därför samtliga duschslangar och duschmunstycken, eftersom legionellabakterien växer i stillastående vatten.

– Vi har avsatt resurser till detta, vi har fyra-fem man som jobbar med det.

Hela vattensystemet spolades igenom, samtidigt som temperaturen höjdes till över 70 grader. Hyresgästerna fick information om att vara uppmärksamma på att det finns risk för skållning. Vattnet kommer att ställas till normala nivåer igen 20 oktober.

– Det är jättebeklagligt att en av våra kunder drabbats av legionella, och vi ser allvarligt på detta.

Hyresgästerna fick information under torsdagen.

– Vi fick ett papper att en hyresgäst drabbats av legionella, men att det inte är konstaterat att orsaken är fastighetsrelaterad. Jag känner mig trygg, jag tycker att det är bra att man inte väntar utan vidtar förebyggande åtgärder, säger en av hyresgästerna.

Det sker utbrott lite då och då av legionella.

– Men det är oerhört sällsynt. Under mina 27 år har det hänt två gånger, på Smålandsgatan 2008 och nu det här.

Kalmar kommun kontrollerade också temperaturen under torsdagen.

– Temperaturen ska vara minst 50 grader och högst 65 vid kranen, och det ska ta högst 15 sekunder innan varmvattnet börjar komma. Man testar tre olika ställen, längst bort från undercentralen, närmast undercentralen och i den aktuella bostaden. Temperaturen var mellan 60 och 62,5 grader och det tog mellan 5 och 7 sekunder innan varmvattnet kom, så det är helt rätt enligt Boverkets regler, säger Niclas Ohlslöf.