Snåla uppgifter om dyrare parkering

Kalmar Artikeln publicerades
Foto: Ulrika Bergström

Nya parkeringsfrågan underkänns av Moderaterna. Underlaget saknar vitala detaljer, menar Kajsa Hedin (M).

– Handlingsprogrammet saknade kartor för att visa de områden som skulle få nya bestämmelser och vi ansåg inte att vi kunde ta ställning till taxorna utan att se vilka beräkningar som låg bakom det liggande förslaget.

När de omstridda parkeringsbestämmelserna, som innebär en fördubbling av priset för pendlare, under onsdagen skulle klubbas i samhällsbyggnadsnämnden så var det ett för dåligt material bakom, menar Hedin.

Därför begärdes det en återremiss, alltså att ärendet skulle skickas tillbaka.

– Jag hade förra veckan, innan handlingarna skickades ut, begärt komplettering av ärendet, berättar Hedin.

Men det hade hon inte fått.

– Vi hade både i partigrupper och i alliansen förslag på förändringar i handlingsprogrammet, till exempel att vi vill att det ska vara möjligt att lösa månadsbiljett, men då vi inte hade fullständigt underlag beslutade vi oss för att begära en återremiss.

– Vi har fått muntlig genomgång. Men vi kan inte jobba med muntlig info. Så de tyckte att de gjort nog men jag hade sagt till att jag behövde det skriftligt så det tycker jag inte var ett stort krav.

Majoriteten klubbade igenom förslaget, och lovade att återkomma med detaljerna tills frågan ska upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.

I förslaget ingår att kommunen kraftigt höjer sin subventionering av KLT:s månadskort, så att resenärens pris sänks från 730 till 500 kronor. Något som kommer kosta kommunen 2,3 miljoner kronor om året. Redan sedan tidigare betalar kommunen en miljon kronor om året till KLT för att månadskorten ska kosta lika mycket oavsett var du reser ifrån i kommunen.

Utan subventionerna hade kommunen varit uppdelar i fyra zoner och beroende på vilka zoner du reser genom hade månadskorten kostat mellan 700 och 1 400 kronor.