Snäll revisor får varning

Kalmar Artikeln publicerades
Revisorn litade på direktören. Det skulle han inte ha gjort. Uppgifterna om bolaget var felaktiga och direktören fick sparken. Revisorn får en varning.
Foto: Jessica Gow/TT
Revisorn litade på direktören. Det skulle han inte ha gjort. Uppgifterna om bolaget var felaktiga och direktören fick sparken. Revisorn får en varning.

Direktören för bolaget lurade revisorn att lagret var betydligt mer värdefullt än det i själva verket var. Nu får revisorn en varning från Revisorsinspektionen för att han inte kollade bättre.

Det handlar om en av länets mest erfarna revisorer, anlitad av flera stora företag i södra Kalmar län. Han har uppdrag för ett mycket stort antal aktiebolag.

Han hade varit revisor i bolaget i flera år när han meddelade styrelsen att varulagret behövde skrivas ner med 60 miljoner kronor. Eftersom företaget hade en omsättning på ett par hundra miljoner handlade det om ett väsentligt belopp.

Bolaget anlitade då ett externt revisionsbolag för att göra en granskning av verkställande direktörens handlande under de aktuella åren. Man misstänkte att han manipulerat redovisningen genom att ange ett alldeles för högt värde på varulagret.

Som ett resultat av granskningen avskedades den verkställande direktören.

Frågan var nu hur revisorn kunnat godkänna flera bokslut, där han har till uppgift att kontrollera så att redovisningen, inklusive lagret är korrekt.

Saken lämnades över till Revisorsinspektionen.

Revisorn har där i en inlaga konstaterat att han inte hade någon anledning att misstro verkställande direktörens uppgifter, det var en person med lång branscherfarenhet, som inte bedömdes ha några incitament till att fiffla med böckerna.

Det fanns en god intern kontroll och risken för oegentligheter där företagsledningen var involverad bedömdes som liten.

Revisorn gjorde också stickprovskontroller av den fysiska inventeringen. I den slutliga lagerlistan avseende färdigvarulagret visade det sig, emellertid i efterhand, att tilläggsvolymerna hade ändrats

Revisorsinspektionen konstaterar att det inom ramen för revisionen är svårt att upptäcka medvetet utförda manipulationer av någon inom företagsledningen.

Men det faktum att han okritiskt accepterade de uppgifter om lagret som kom från företagets vd, utan att själv göra någon granskning innebär att han åsidosatt god revisorssed och han tilldelas därför en varning.

.