Snart kan det bli dyrare att parkera fel

Kalmar Artikeln publicerades
Det blir troligen dyrare att parkera fel i Kalmar.
Det blir troligen dyrare att parkera fel i Kalmar.

Det kommer troligen bli betydligt dyrare att parkera fel i Kalmar. Nu ska ett nytt förslag till avgift tas fram, om politikerna säger ja till medborgarförslaget.

I ett medborgarförslag föreslår en Kalmarbo att felparkeringsavgifterna höjs rejält så att det hamnar på samma nivå som i Karlskrona och Växjö.

Vid nästa möta ska samhällsbyggnadsnämnden diskutera ärendet, och förslaget till beslut är bifall till medborgarförslaget. Kalmar kommun har inte gjort någon justering av felparkeringsavgifterna sedan 1990, med undantag att p-böterna för den som parkerat på en handikapplats utan tillstånd höjdes från 500 till 1000 kronor i maj 2008.

Förslagsställaren vill att böterna för den som ställer sig på en handikapplats ska bli 1500 kronor. Det är 200 kronor över det högsta belopp som regeringen beslutat om.

I förslaget framgår att Kalmarbon vill höja p-böterna för att öka medvetenheten hos de bilister som parkerar trafikfarligt och hindrar framkomligheten och tillgängligheten.

Samhällsbyggnadsnämnden ska ta ställning till medborgarförslaget, som ska vidare till kommunfullmäktige.

Enligt förslaget ska nivåerna bli 500 kronor, 800 kronor och 1500 kronor.