Socialen tvingas betala 175 000 i månaden för tom Kolbodagård

Kalmar Artikeln publicerades
Socialchefen Cecilia Frid menar att uppsägning av personal kan krävas om förvaltningen måste klara hem sin budget.
Foto: Karin Asmundsson
Socialchefen Cecilia Frid menar att uppsägning av personal kan krävas om förvaltningen måste klara hem sin budget.

Socialförvaltningen i Kalmar kan tvingas säga upp personal för att komma till rätta med de stora underskotten. Bland annat dras man med stora hyror för lokaler som inte används; Kolbodagården kostar 175 000 i månaden.

Socialchefen Cecilia Frid informerade på tisdagen politikerna i kommunstyrelsen om det ekonomiska läget.

Kolbodagården köptes av kommunen i ett akut läge, när mängder av ensamkommande ynglingar kom till Sverige. Priset på 6,5 miljoner ansågs vara ett betydande överpris. Därtill krävdes mycket stora insatser, bland annat var fastigheten inte vinterbonad. Som mest bodde det 30 ynglingar på gården.

Fastigheten ägs nu av Kalmar kommun och det är också till det kontor socialkontoret tvingas betala 175 233 kronor i månaden för något man inte vill ha.

Det står för en betydande det av socialförvaltningens ekonomiska problem. Efter mars visar prognosen på ett underskott på 12,5 miljoner kronor.

De stora minusposterna finns på individ- och familjeomsorg, som missar budget med nio miljoner, flyktingmottagningen går 3 miljoner back och de ökade kostnaderna för LSS, efter statens förändring av sina bedömningar är 2,5 miljoner.

– Om vi måste ta ner kostnaderna på kort sikt handlar det bara om att säga upp personal, berättade Cecilia Frid. Det blir konsekvensen om vi måste nå budget.

Eftersom det mesta av socialförvaltningens arbete är lagreglerat finns det inte så många alternativ.

– Om det blir aktuellt skulle vi i dagsläget säga upp personal i den förebyggande verksamheten, berättade Cecilia Frid.

Politikerna lyssnade delvis på socialchefen. I bred enighet beslutade kommunstyrelsen att förvaltningen inte behöver återställa kapitalet vad gäller LSS.

Men det påverkar inte det redovisade underskottet. Det handlar istället om att socialförvaltningen saknar täckning på 2,5 miljoner kronor för den kommande volymökning som sker under året.

Socialförvaltningens problematiska ekonomi är inte unik för Kalmar. Läget är detsamma i de flesta andra kommuner.

Vad gäller barn- och ungdomsvården är underskottet hela 10 miljoner. Antalet orosanmälningar om barn som far illa har ökat mycket kraftigt. 2016 kom det in 1847, förra året var det 2251. En ökning med 21,9 procent. Det är ofta skolorna som anmäler.

Många barn och ungdomar måste tas bort från sin egen familj och placeras i externa hem. Trycket har blivit så stort att de familjehem som är knutna direkt till kommunen inte på långa vägar räcker till. Man tvingas använda sig av mycket dyrare konsultanslutna hem, ett slags bemanningsföretag i familjehemsbranschen. Ett extern familjehem kostar i genomsnitt 2541 kronor per dygn, de som är anslutna direkt till kommunen kostar 1211 kronor.

– Inget tyder på att de externa familjehemmen levererar bättre kvalité, berättade Cecilia Frid. Istället har vi sett att hem som vi ratat själva, eftersom de inte håller måttet, återkommer som konsulentstödda enheter.

Kostnaden för ensamkommande ungdomar har också ökat kraftigt. Migrationsverkets stöd försvinner när de får svenskt medborgarskap.

Kolbodagården har kostat 20 miljoner. Nu behövs den inte längre.
Foto: Mats Holmertz
Kolbodagården har kostat 20 miljoner. Nu behövs den inte längre.

Socialförvaltningen står nu med flera tomma lokaler som i en hast ordnades fram när trycket var som störst. Kolbodagården, som Kalmarhem köpte hösten 2015 på order av kommunledningen, har kostat närmare 20 miljoner. Men nu behövs den inte längre.

Det finns också dyra lokaler vid Skeppsbron och Stensöskolan som inte behövs längre.

– Vi kan kanske köpa oss ur kontrakten, säger Cecilia Frid. Men det kostar också pengar.

Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S), menar att förvaltningen måste få mer tid att komma tillrätta med problemen och att det kan behövs ekonomiska förstärkningar.

– Mycket tyder på att vi behöver ett resurstillskott för att kvalitén inte ska försämras.