Sölvinger: Gjut in bästa sandskulpturen

Kalmarsundsparken Artikeln publicerades
Förra årets vinnare är det lite sent att gjuta in nu.
Foto:Sofia Björkesjö
Förra årets vinnare är det lite sent att gjuta in nu.

Den bästa sandskulpturen borde gjutas in och smycka staden. Det menar Carl-Henrik Sölvinger (L).

Under sex års tid har Kalmar haft sandskulptursfestival.

Det är en förgänglig konst som lockar såväl turister som bofasta ner till badet, både när konsten skapas och när den är klar.

Men med sandslott är det som det är - vind och väder låter sanden återgå till sin ursprungliga form.

Sölvinger konstaterar att det här är ett i Sverige unikt evenemang och att det lockar internationella deltagare.

Han tycker att det är synd att de försvinner. Likt man limmar upp ett pussel på en träskiva kunde man gjuta in den vinnande skulpturen.

– För att bevara dessa unika verk och förstärka äran i att vinna tävlingen föreslår jag att den skulptur som vinner skall gjutas i cement eller betong så att vi bevarar den vackra skulpturen. Äran skulle då bli än större.

Att det skulle bli en skulpturpark vid badet är inte tanken.

– Kalmar kunde utsmycka till exempel en rondell eller Kalmarsundsbadets entré med underhållsfria, unika och vackra konstverk. Företag kunde ges möjlighet att tillsammans med kommunen gå in och sponsra gjutningen.

– Verken skulle bli ett positivt bidrag till vår stadsmiljö och identitet för en mycket liten kostnad. Förlagan till gjutformen är redan gjord och rättigheterna kunde regleras i samband med deltagande i tävlingen. Konstnären kunde signera sitt verk, menar Sölvinger.