Söndagstidningen för 80 år sedan: SAP 50 år, pumpkrasch och första maj

Tidningshistoria Artikeln publicerades

Socialdemokratiska arbetarpartiet bildades den 23 april 1889. Så i tidningen för 80 år sedan var det dags att fira 50 år. Mycket text och mycket porträttbilder på män.

”Broderpartierna över hela Europa lyckönskar..” lyder underrubriken på det stora uppslaget som är en del av tidningens uppmärksammande av SAP:s firande.

Det berättas även att Per Albin Hansson talar på festen i Konserthuset, ett tal som sänds i radio. Från samma tillställning publiceras en publikbild med långa rader av allvarliga deltagare.

En liten notis på annan plats i tidningen för 80 år sedan annonseras om ett föredrag med titeln ”Varför är demokratin i fara?”. Som talar står Signhild Hellhagen från Svenska kvinnors vänsterförbund. Efter föredraget erbjöds tesupé för 1 krona och 50 öre per person.

Dessutom var det kursavslutning för de som ägnat sig åt att plugga esperanto, världsspråket som aldrig riktigt fick fästa.

Några vidare betänkligheter kring namnpublicering fanns inte för 80 år sedan. I en notis konstateras att en kapten funnits död i fiskarhamnen i Västervik. Den 35-årige mannen efterlämnar familj, och nämns vid namn och hemort i tidningen.

Det gör även de tre personer som ansökt, och beviljats, om bostadslån för barnrika. Kanske inte det stoltaste sammanhang som de tre herrarna omnämnts vid. Å andra sidan beviljades de lånen och fick förhoppningsvis en lite lättare vardag.

 

Däremot slipper den bilist som körde in i de båda pumparna på Lilla Torget att stoltsera med sitt namn. Pumparna fick ”stryka på foten” och det konstateras att det ”måste ha varit en avsevärd fart för att utveckla den kraft som erfordrades för att det tumstjocka gjutjärnet skulle knäckas av som stickor”.

Till polisen angav föraren att det var den dåliga belysningen som var orsaken till olyckan. ”Det blir väl ”belysning” vid rådhusrätten” konstaterar tidningen.

 

1939 var också året då första maj för första gången var en helgdag. Och på en helgdag ska en vara finklädd resonerar Åbrinks i sin annons som uppmanade till köp av nya och vackra sommarkläder: ”Första maj i år bör firas litet extra, både festligt och i klädväg. Det är dagen faktiskt värd.”

 

Mer tidningshistoria: