Söndagstidningen för 80 år sedan: Världspolitik, Björn Borg och kyrkobron

Tidningshistoria Artikeln publicerades

I april 1939 ryckte kriget allt närmare. På förstasidan söndagen den 16 april trängdes inte mindre än tre av Andra världskrigets huvudpersoner: Adolf Hitler, Franklin D. Roosevelt och Benito Mussolini.

Den amerikanske presidenten uppmanade i telegram till rikskansler Hitler och regeringschefen Mussolini till behärskning och att för minst tio år, gärna ett kvarts sekel, framåt lämna en försäkring om fred. Som historien skulle visa var det nu knappt fem månader kvar till krigsutbrottet...

 

Att försöka slå ihop norra och södra Öland är inget nytt. För 80 år sedan handlade det inte om kommuner utan tingsställen. Men efter ett sammanträde beslutades att södra tingslaget även i fortsättningen får husera i Färjestaden, och det norra får ett nytt tingshus i Borgholm – där även stadens förvaltning skulle nyttja lokaler.

”Byggnaden beräknades kosta 225,000 kr. Borgholms stad skulle upplåta tomt varjämte staden skulle bidraga med 75,000 kr.”

 

Bland sportnyheterna noteras att Björn Borg förbättrade sitt svenska rekord på 220 yards, eller strax över 200 meter. Den svenska simmaren var en av de bästa i Europa under slutet av 1930-talet.

Borg slog totalt 6 europarekord och 35 svenska rekord och belönades 1938 med Svenska Dagbladets bragdmedalj. I år är det 100 år sedan han föddes, och nästan på dagen 10 år sedan han dog, den 13 april 2009.

 

Inte mindre än 14 person hade underlåtit att anmäla förvärv av motorfordon. För detta fick de böta 10 kronor vardera. En fabrikör från Emmaboda hade hela tre oregistrerade fordon på sitt samvete, men struntade i att dyka upp och riskerade därför ett vite på 50 kronor.

Rådhusrätten beslutade även att döma en fröken Hagby till 30 dagsböter på 4 kronor styck för att hon inte haft ett trafiktillstånd. En annan person fick betala 5 kronor för cykling utan tänd lykta.

 

Och så var det kört för den gamla kyrkbron i Vissefjärda. Genom åren hade tillflödet till Lyckebyån ökat, troligen på grund av ökad utdikning. Nu var brons genomloppsöppningar för små, och dämde upp vattnet vid höga flöden.

Rivningen hade redan påbörjats, men stoppats av länsstyrelsen då det inkommit klagomål. Men vid ett möte tidigare under veckan uteblev de klagande, och länsstyrelsen tillät nu fortsatt rivning.

 

April är, förutom det omväxlande vädret, också en tid för vårstädning. Så även på kyrkogårdarna, vilket uppmärksammas i en liten annons undertecknad Kyrkogårdsnämnden: ”De, som hava gravar å Söderåkra kyrkogård, uppmanas att hava dessa iordningsställda till den 10 maj”.

 

Du vet väl att Östra Småland har återupptagit en gammal tradition – Söndagstidning! Prova ett dygn för 19 kronor!