Spädbarn smittades av multiresistenta bakterier på länssjukhuset

Kalmar Artikeln publicerades
Inget av de smittade barnen har blivit sjuka, men upptäckten har anmälts enligt Lex Maria och avdelningen har gjort en översyn av städ- och hygienrutiner.
Foto: Ulrika Bergström
Inget av de smittade barnen har blivit sjuka, men upptäckten har anmälts enligt Lex Maria och avdelningen har gjort en översyn av städ- och hygienrutiner.

Tre barn som vårdats på neonatalavdelningen vid länssjukhuset blev smittade av multiresistenta bakterier. Nu har chefsläkaren på Länssjukhuset i Kalmar gjort en anmälan enligt lex Maria efter upptäckten av smittorna.

Fallet gäller tre barn som vårdats på neonatalavdelningen vid länssjukhuset. I samband med rutinodlingar vid utskrivning från avdelningen påträffades E.coli-bakterier motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika.

Smittspridning sker i första hand via föremål.

Inget av de smittade barnen har blivit sjuka. Däremot riskerar barnen att fortsättningsvis vara bärare av bakterien, men risken för att utveckla sjukdom senare i livet bedöms som liten.

Avdelningen har genomfört en översyn av sina städ- och hygienrutiner för att förhindra upprepning. Inga ytterligare fall har därefter inträffat men fortsatt skärpt observation råder.