SPF Seniorerna

Kalmar Artikeln publicerades

Lindsdal den 10/1 2018.

Medelpoängen var 72. 1) Delades mellan paren Iris Höglund/K-G Ämtvall och Inga-Lott Håkansson/Åke håkansson. 77 poäng. 2) Gunvor Haglund/Els-Marie Björkholm. 73 poäng. 3) Delades mellan paren Sven-Uno Högberg/Gerth Knutsson och Monica Samuelsson/Ingrid Olin. 72 poäng. 4) Elsie-Marie Markström/Ingmar Thunberg. 70 poäng. 5) Rune Haglund/Åke Kristiansson. 68 poäng. 6) Inger Broman/Ulf Broman. 67 poäng.