SPF Seniorerna

Lindsdal Artikeln publicerades

På oktobermötet med SPF Seniorerna Lindsdal informerade Olle Persson om aktuella frågor från Kalmar kommun och Region Kalmar län.

Trafiksäkerhetsansvarig i föreningen påtalade vikten av att synas i trafiken nu när den mörka årstiden är här. Örjan Molander berättade för oss med ord och bilder under temat från Kalmar till Lindsdal om hur staden bygden förändrats under de gångna åren. Efter vi serverats gott fika så genomfördes de sedvanliga lotteridragningarna.

Mötet avslutades av vår ordförande Marianne Persson, hon tackade alla som mött upp och hälsade dem åter välkomna till novembermötet.