SPF Seniorerna Lindsdal

Kalmar Artikeln publicerades

Tävling den 29/11 2017.

Tävlingen omfattade 14 par. Medel var 144 poäng. 1) Rune Holm/Sven-Uno Högberg. 190 poäng. 2) Arne Svensson/Erik Strandberg. 184 poäng. 3) Iris Högberg/K-G Ämtvall. 175 poäng. 4) Elsie-Marie Markström/Ingmar Thunberg. 173 poäng. 5) Delades mellan paren Inga-Lott Håkansson/Åke Håkansson och Gunvor Haglund/Els-Marie Björkholm, 160 poäng.