SPF Seniorerna Lindsdal

Kalmar Artikeln publicerades

Tävling den 31/1 2018.

Medel var 48,0 poäng 1) Els-Marie Björkholm/Ebbe Sjögren. 60,0 poäng. 2) Gerth Knutsson/Sven-Uno Högberg. 58,0 poäng. 3) Elsie-Marie Markström/Ingmar Thunberg. 52,8 poäng. 4) Inga-Lott Håkansson/Åke Håkansson. 43,2 poäng. 5) Iris Högberg/K-G Ämtvall. 42,0 poäng.