SPF Seniorerna Lindsdal

Kalmar Artikeln publicerades

Tävling den 7/2 2018. Medel var 50 poäng.

1) Sven-Uno Högberg/Gerth Knutsson. 63 poäng. 2) Elsie-Marie Markström/Ingmar Thunberg. 58 poäng. 3) Delades mellan paren Ann-Marie Andersson/Arne Andersson och Els-Marie Björkholm/Rune Haglund. 48 poäng. 4) Inga-Lott Håkansson/Åke Håkansson. 46 poäng. 5) Monica Samuelsson/Ingrid Olin. 37 poäng.