SPF Seniorerna Södermöre

Kalmar Artikeln publicerades

Föreningen har haft kroppkakefest i Bjursnäs bygdegård.

Ett 90-tal medlemmar hälsades välkomna av ordförande Örjan Elmquist. 300 kroppkakor hade beställts och avnjöts med god aptit. Under kaffet berättade Lars Larsson historier från bygden på ett sätt som bara han kan. Han avtackades med blommor och applåder. Därefter följde en stunds förhandlingar med information om kommande julmarknadsresa till Målerås och Kosta. Trafikombudet Mona Nilsson informerade om säkerhet i trafiken. Mötet avslutades med lotteridragning.