Språksvårigheter friar man från grova bidragsbrott

Kalmar Artikeln publicerades
Foto: Riksdagen

Mannens barn bodde inte längre kvar hos honom, utan hade flyttat till ett annat land och börjat skolan där. Trots det lät mannen bli att meddela myndigheter om de ändrade förhållandena, utan fortsatte att ta emot bland annat föräldrapenning och underhållsstöd.

Under ett drygt års tid fick den drygt 40-årige mannen ut nästan 240 000 kronor i felaktiga bidrag. När det uppdagades inleddes en brottsutredning, och i våras åtalades han för flera fall av grovt bidragsbrott.

Mannen, som har utländsk bakgrund, fick hjälp av både handläggare och, vid vissa tillfällen, tolk i samband med att han ansökte om de olika bidragen. Och det gör att han nu slipper undan påföljd.

”På grund av språksvårigheterna bedömer tingsrätten att det inte är utrett att NN fått information så att han förstod att det förelåg en anmälningsskyldighet”, skriver Kalmar tingsrätt i den friande domen.

Läs mer:

Åtalas för grovt bidragsbrott