SRF Kalmar Torsås

Kalmar län Artikeln publicerades

SRF Kalmar Torsås ordförande Ulla Axelsson inledde medlemsmötet med en parentation över f d ordföranden Urban Algotsson som avlidit efter en lång tids sjukdom.

Därefter berättade sekreterare Bengt Bjervås att kommunen klargjort att den inte kan fortsätta att subventionera Kajutan med över 90 000 kr om året till SRF Kalmar-Torsås. Därför har andra alternativ ånyo blivit aktuella. Tidigare har flyttning till lokaler som också används av Funktionsrätt Kalmar län, samt dess lokalföreningar, och även SRF Kalmar län. Nu är en flytt till Skälby aktuell. Men är en sådan placering optimal för en organisation som bör ge stöd till personer från hela Kalmar och Torsås och välkomnar även alla från Öland som inte har någon lokalförening? En annan möjlighet är det Föreningarnas hus som lär förberedas av kommunen i tidigare Folkets Park.

Under medlemsmötet konstaterades att det inte är möjligt att fortsätta som hittills även eftersom förnyelse behövs inom ledningen annars blir föreningen nedlagd. Föreningens medlemmar har viktiga frågor att ta ställning till redan under det årsmöte som planeras till februari nästa år.

Efter dessa allvarliga ärenden gästades mötet av en av kommunens båda syn- och hörselinstruktörer som engagerade deltagarna i en dialog om möjligheterna till att arbeta med att övervinna syn- och hörselskador. Ordföranden överlämnade en blombukett .

Många kunde erinra sig att Kalmar kommun inte för så många år sedan "utmärkte" sig genom att som enda kommun endast tillåta syninstruktörerna att arbeta med synskadade i särskilt boende. Detta ändrades efter intensiv påverkan från SRF.

Många stimulerande samtal i olika grupper pågick till färdtjänsten anlände.