Staten lättar på regler och hoppas på EU

Inrikes Artikeln publicerades
LRF:s ordförande Palle Borgström, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin höll pressträff under måndagen med anledning av torkan.
Foto: HOSSEIN SALMANZADEH/TT
LRF:s ordförande Palle Borgström, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin höll pressträff under måndagen med anledning av torkan.

Regellättnader för lantbrukare, hopp om krispengar från EU och en vädjan till allmänheten. De beskeden gav regeringen på en extrainkallad pressträff angående den svåra torkan på måndagen.

Östra Småland har i flera artiklar berättat om den svåra torkan som just nu plågar Sverige och som orsakat ett missväxtår av historiska mått.

Klockan 10 på måndagen kallade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och LRF:s ordförande Palle Borgström till pressträff.

– Vår största fokus nu är att få fram foder. Sedan måste vi komma ihåg att det inte finns någon helhetslösning utan det handlar om att vända på alla stenar för att minimera risker och svårigheter, säger Sven-Erik Bucht.

Beskedet under pressträffen var att situationen är mycket allvarlig och kommer få både kort- och långsiktiga konsekvenser.

– Läget är väldigt exceptionellt och det Jordbruksverket gör är att titta på alla regelverk så att inte något regelverk hindrar att så mycket foder som möjligt kan skördas, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

– Vi har även gått till EU-kommissionen och fått öka förbidraget av vissa landsbygdsstöd från 75 till 85 procent, vilket ökar likviditeten hos lantbrukarna så att de kan vidta fler åtgärder.

Bland de föreslagna regellättnaderna finns en utökad möjlighet att transportera ner foder från norra Sverige, där skördarna varit bättre.

– Vi tittar just nu på ett transportstöd för produkter från norra Sverige till södra och om det går att utöka för att också innefatta livsmedel, säger landsbygdsministern.

– Vi utesluter ingenting i det här läget och vi kan hamna i situationen där vi får ta särskilda extraordinära beslut på regeringsnivå.

Fakta

Statens åtgärder

– Den 13 juni togs beslut om att medge undantag från vissa skörderegler. Det har lett till att viss mark med foder har kunnat skördas tidigare än vanligt.

– I kompensationsstödet, miljöersättningar och ersättningarna för ekologisk produktion finns sedan tidigare möjligheten för Länsstyrelsen att göra undantag vid avvikelser från skötselvillkoren i varje enskilt fall och därigenom ge klartecken för att skörda marker som annars inte får skördas.

– Möjlighet finns för lantbrukare med ekologisk produktion att utfordra med icke ekologiskt foder. Dock måste en ansökan om detta skickas in till Jordbruksverket först.

– Sverige har ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på landsbygdsstöden från 75 procent till 85 procent.

– Arbete pågår med att få till ett undantag från EU-reglerna om utsäde. Det handlar om att få tillstånd att använda spannmål från odlingar som egentligen skulle ha levererats till kvarn som utsäde nästa år.

– Förutsättningarna för krisstöd från EU ses över.

Visa mer...

Nordin berättade vidare att krisen sträcker sig utanför Sveriges gränser och att även Finland, Tyskland och i Baltländerna drabbats av svår torka. Samtidigt har länderna i södra Europa drabbats av överskott på regn vilket drabbat deras skördar.

LRF:s ordförande Palle Borgström konstaterade att torkan kommer bli kostsam.

– Även om vi inte fullt ut nu kan se den totala kostnaden så kan vi konstatera att konsekvenserna överstiger de som vi hade under vårt senaste torkår, 1992. Då bedömdes konsekvenserna kosta totalt tre miljarder kronor, men redan i dag ser vi skador uppåt två miljarder kronor.

– Tittar vi sedan på hela området med foder och alla extra kostnader så har vi ett väldigt allvarligt läge. Om vädret fortsätter in i augusti utan väsentlig nederbörd så hamnar vi i ett rent krisläge, och det förbereder vi oss mentalt för att agera på.

– Just nu gäller det att få fram foder och att verkligen se till att allt som kan skördas tas till vara. Det har skördats en hel del, det skördas fortfarande men vi har fortfarande ett jobb där de som har oskördade arealer behöver komma i kontakt med de som behöver skörda. Där jobbar vi på att skapa kontakter.

Regeringen sitter i nära kontakt med EU-kommissionen och har goda förhoppningar om att kommissionen ska bevilja krisstöd. Men landsbygdsministern betonade att ett eventuellt krisstöd inte kommer täcka alla kostnader utan i stället ska ses som en mildrande åtgärd.

Kort och gott meddelade staten och LRF att man gör vad man kan, men den enda egentliga lösningen till krisen är att det kommer mer regn. Och det snart.

– Situationen är redan tuff och det är på en stegrande skala, säger Palle Borgström.

– Oberoende om vi får regn i dag så är det väldigt många grödor som inte kommer återhämta sig. Det som kan påverkas av regn är att vi får ytterligare en vallskörd. Men den är väldigt nedtorkad och får vi inte regn innan halva augusti så är tillväxtperioden redan över.

Under pressträffen skickade landsbygdsministern även ut en vädjan till allmänheten.

– Vi står inför situationen att vi kommer slakta mer djur än normalt och jag vill vädja till konsumenterna att välja svenskt kött för att grilla och välja svenska produkter. Det gör stor skillnad, sa landsbygdsministern.