Stor otrygghet bland länets invånare

Kalmar län Artikeln publicerades
Södra Vallgatan i Kalmar är ett av de områden som många drar sig för att besöka på kvällar och nätter. Drogförsäljning och bråk har varit vanligt.
Foto: Anders Jönsson
Södra Vallgatan i Kalmar är ett av de områden som många drar sig för att besöka på kvällar och nätter. Drogförsäljning och bråk har varit vanligt.

Nästan var fjärde invånare i Kalmar län känner otrygghet när man är ute i det egna bostadsområdet en sen kväll eller väljer helt enkelt att avstå från att gå ut på grund av otrygghet.

Störst är otryggheten i Nybro kommun, följt av Hultsfred och Oskarshamn. Tryggast känner sig befolkningen på Öland. Mörbylånga är länets tryggaste kommun, men även Borgholmsborna uppger till stor del att de inte är rädda att gå ut på kvällen, liksom de i Västervik.

I vissa fall, som oron för att utsättas för våldtäkt och oron för bostadsinbrott, finns det kommuner i länet som redovisar betydligt högre siffror än kända utsatta områden som Rosengård i Malmö.

Det visar Brottsförebyggnadet Rådet (BRÅ) i den Nationella Trygghetsundersökningen som nu brutits ner på kommunal nivå.

Polisen genomför också trygghetsundersökningar. Men de båda mätningarna görs med delvis olika metoder och kan inte direkt jämföras.

Det handlar om en mycket stor grupp personer som fått lämna uppgifter om utsatthet för brott, trygghet i närmiljön och om förtroendet för rättsväsendet.

Det handlar alltså om upplevelse, inte den faktiska brottsligheten.

Det är första gången Brottsförebyggande rådet publicerar en så omfattande undersökning ner på kommunnivå. Med än 4 625 personer har deltagit i Kalmar län.

Nybro kommun sticker ut som det område i länet där invånarna upplever i särklass störst oro för att utsättas för brott.

I länet ligger Nybro på en föga hedrande topplats när det handlar om utsatthet för egendomsbrott; otrygghet vid utevistelse; oro för våldtäkt; oro för rån och personer som valt en annan väg på grund av risken för att utsättas för brott.

Christina Davidsson (C), kommunalråd, Nybro.
Christina Davidsson (C), kommunalråd, Nybro.

Kommunalrådet Christina Davidsson (C) i Nybro konstaterar Brås undersökning handlar om en upplevelse och känsla, inte om hur många brott som i själva verket begås.

– Men det är ändå allvarligt och något som vi jobbar med hela tiden. Våra invånare är trygga och ska känna sig trygga.

– Vi har satt in extra bevakning i staden nattetid och har nu en betydligt större polisnärvaro, inte minst sedan det lokala polisområdet stationerats hos oss. Men det betyder inte att vi är nöjda, det kan fortfarande bli bättre.

Christina Davidsson konstaterar att de tjänster som områdespolis som finns i kommunen nu också ska tillsättas och att även det kommer att göra polisen mer synlig.

– Sedan är det alltid så att polisen syns mer i centrala staden än i kommunens ytterområden, det är svårt att göra något åt. Men det är viktigt för tryggheten att se att det finns poliser.

Av länets tre största kommuner, kan man konstatera att 21 procent i Kalmar säger att de valt en annan väg, av risk för att utsättas för brott. Andelen är lika stor i Oskarshamn och 18 procent i Västervik.

Otrygga i utevistelse känner sig 25 procent i Kalmar, 20 procent i Västervik och 34 procent i Oskarshamn.

Oron för bostadsinbrott är allra störst i Högsby, där 44 procent anger att de känner en sådan rädsla. I Mörbylånga är det mindre än hälften, 21 procent.

Fakta

Otrygghet i länet

Så stor andel (i procent) anger att de känner oro eller har utsatts för brott.

Otrygghet vid utevistelse i det egna området. Stannar hemma på grund av rädsla för att gå ut.

Borgholm 18

Kalmar 25

Mörbylånga 17

Emmaboda 30

Nybro 38

Torsås 22

Hultsfred 36

Högsby 33

Mönsterås 33

Oskarshamn 34

Vimmerby 27

Västervik 20

Oro för våldtäkt

Borgholm 9

Kalmar 10

Mörbylånga 7

Emmaboda 11

Nybro 14

Torsås 11

Hultsfred 11

Högsby 11

Mönsterås 8

Oskarshamn 11

Vimmerby 11

Västervik 11

Oro för bostadsinbrott

Borgholm 24

Kalmar 22

Mörbylånga 21

Emmaboda 42

Nybro 35

Torsås 36

Hultsfred 37

Högsby 44

Mönsterås 40

Oskarshamn 32

Vimmerby 31

Västervik 23

Visa mer...