Stor ovisshet bland personalen på Smedbacken

Smedby Artikeln publicerades
De tolv personer som jobbar på Smedbacken har bara fått veta att kommunens missbruksvård ska ses över och att deras verksamhet kan komma att försvinna.
Foto: Lotta Zaar
De tolv personer som jobbar på Smedbacken har bara fått veta att kommunens missbruksvård ska ses över och att deras verksamhet kan komma att försvinna.

Vid ett personalmöte 7 mars fick de som jobbar på behandlingshemmet en första indikation på att en förändring kunde vara på gång. De svävar fortfarande i ovisshet om framtiden.

Det personalen har fått veta är att behandlingshemmets verksamhet ses över i en utredning av kommunens missbruksvård. Syftet är att göra en besparing.

I torsdags skulle personalen få ta del av en riskanalys, men den blev inte klar.

– Vi skulle få veta vad man såg för risker för klienter och personal med att lägga ner verksamheten, säger Johan Berg som är behandlingsassistent på Smedbacken.

Då tog personalen och gjorde en egen riskanalys.

– Den är utifrån vårt perspektiv om man väljer att avveckla.

På Smedbackens behandlingshem finns tolv anställda som bemannar hemmet dygnet runt med sovande jour. Det finns en inslussning med tre platser och behandlingshem med tio platser.

– Just nu har vi två i slussen och fem på behandlingshemmet.

Det händer att andra kommuner placerar personer på Smedbacken, men det sker väldigt sällan. Enligt Kerstin Hafstad, som är enhetschef för kommunens missbruksvård, är det inget som kommunen eftersträvar.

– Vi går inte ut och annonserar.

Skulle ni inte tjäna på att ta emot fler placeringar från andra kommuner?

– Det skulle vara möjligt, absolut. Men det måste finnas plats för våra egna placeringar också.

En utgångspunkt för utredningen om Smedbackens framtid är att allt färre kommuner driver egna behandlingshem.

– Det är väldigt ovanligt att kommuner av Kalmars storlek har ett eget behandlingshem.

Behandlingsassistenten Johan Berg tycker att Kalmar vinner på att ha Smedbacken kvar.

– Jag tycker att vi har en verksamhet som kommunen borde vara stolta över. Många andra kommuner har det i privat regi. Vi ser att missbruk av narkotika ökar och går ner i åldrarna. Då är det bra att hjälpen finns nära. Härifrån slussas man ut i samhället man ska leva i och man har en närhet kvar till behandlingshemmet. Så blir det inte om någon behandlas tre månader på ett ställe långt härifrån.

En behandling på Smedbacken kan pågå i över två år. Först sker en inslussning där personen får hjälp att bli drogfri. Det kan ta några veckor till någon månad. Därefter sker en behandling enligt tolvstegsprogrammet i tio till tolv månader. I den tiden ingår stegvis utslussning till eget boende. Därefter hålls veckovisa möten som man kan delta i upp till ett år.

– Det som är unikt för Smedbacken är att vi erbjuder hela vårdkedjan. Från slussen till eftervården. De som följer hela programmet brukar klara sig väldigt bra.

Under de veckor som gått sedan personalen fick veta att verksamheten var hotad har oron växt.

– Det är en stor ovisshet. Vi har fått väldigt svävande svar om vad som ska hända. Ibland känner man hopp, ibland tror man att de redan har bestämt sig.

Det är oklart vad som händer med de anställda vid en nedläggning.

– Eftersom vi är kommunanställda antar jag att vi blir omplacerade. Man känner en otrygghet, för man kan hamna lite varsomhelst.

Läs mer: Beröm till enhet efter inspektion