Stor skillnad i trygghet i Kalmar

Kalmar Artikeln publicerades
Det är stor skillnad mellan olika stadsdelar i Kalmar när kommunen och polisen mäter tryggheten.
Foto: Mikael Eklund
Det är stor skillnad mellan olika stadsdelar i Kalmar när kommunen och polisen mäter tryggheten.

Var tredje boende i vissa områden i Kalmar kommun känner sig otrygg när man går ut på kvällarna. Och andelen har ökat kraftigt sedan 2014.

Funkabo, Norrliden och Berga är de områden i Kalmar där de boende känner sig mest otrygga.

På den andra delen av skalan finns Ljungbyholm och Lindsdal. Den upplevda otryggheten är mer än dubbelt så stor i Funkabo som i Ljungbyholm.

Det framgår av den Trygghetsmätning som polisen och Kalmar kommun nu presenterat. Skillnaden mellan olika områden i Kalmar kommun är mycket stor.

I Oxhagen har andelen kvinnor som antastats nästan tredubblats sedan 2014. Nu säger 8,7 procent av kvinnorna att de antastats. 17 procent av de tillfrågade säger att de varit utsatta för brott under året och en av femton tillfrågade säger att de är rädda för vissa personer i området.

I Norrliden säger 10 procent av kvinnorna att de antastats och 18 procent har varit utsatt för någon typ av brott.

I Ljungbyholm har visserligen antastade kvinnor ökat från 0,5 procent år 2014 till 3,3 procent. Men det är ändå betydligt färre än i de mest utsatta kommundelarna.

 Ann-Sofie Lagercrantz.
Foto: Nora Fernstadt
Ann-Sofie Lagercrantz.

Ann-Sofie Lagercrantz är brottsförebyggandestrateg på Kalmar kommun.

– Det här är mycket intressanta siffror som vi nu kommer att sätta oss ner och analysera tillsammans med polisen, säger hon. Vi tittar på vilka stadsdelar som avviker och vad vi kan göra för att förbättra.

– Mycket av det som visas i undersökningen går att bearbeta med olika kommunala åtgärder och det är ju de som vi förfogar över. I grunden handlar det om olika socialoekonomiska faktorer och vi vet att en stor omflyttning i ett område skapar otrygghet.

Hon menar att det i mycket handlar om att skapa tillit mellan invånarna i ett område och det gör man bland annat genom att skapa kontaktytor så att de kan träffas.

I undersökningen får de tillfrågade bland annat berätta om sammanhållningen i området och om de tror att någon skulle ingripa vid ett slagsmål i området. I områden som Lindsdal och Ljungbyholm tycker de boende att sammanhållningen är stark och man tror att det skulle ske ingripanden vid ett slagsmål.

I Norrliden och Oxhagen tror var femte tillfrågad att ingen skulle försöka avstyra ett slagsmål.

– En bra början är om de boende börjar hälsa på varandra. Då kan kommunen hjälpa till genom att skapa mötesplatser. Aktivitetsparken som invigdes i Norrliden förra veckan är ett sådant projekt. Även i Smedby skapas mötesplatser.

– Sedan måste man också titta på de fysiska miljöerna. Det handlar om underhåll av hus och områden och inte minst belysning. Vi var på en vandring i Norrliden för ett par veckor sedan och upptäckte flera trasiga gatlyktor inte lagats, sådant är inte bra.

I Kalmar som helhet har invånarnas upplevda trygghet förbättrats något sedan förra året, men jämfört med 2014 är det en försämring. Flera säger sig observera narkotikapåverkade personer utomhus och att det finns bostäder som är tillhåll för alkoholister.

Andelen kvinnor som säger att de antastats har ökat från 3,4 procent 2014 till 8,4 procent 2018.

Läs mer

Högsby: Oförändrade resultat i trygghetsundersökning

Mönsterås: Tryggheten ökar bland de boende på landsbygden

Oskarshamn: Invånarna känner sig mer trygga